Idrott och motion leder ibland till skador, med negativa konsekvenser för både individ och samhälle. Sverige saknar nationell och uppdaterad statistik om idrottsskador. Tidigare uppskattningar och enskilda forskningsstudier kan ändå ge en bild av problemets omfattning.

Idrotter med flest skador

2023-09-26

Skattat antal skadade som sökt vård på akutsjukhus i samband med idrottsutövning år 2015. De tio idrotter med flest akuta skador.
Källa: Socialstyrelsen, Injury Data Base (IDB)

Antal akuta skador i olika idrotter – hela listan

nav_right

IdrottMänKvinnorTotalt
Fotboll24 0009 30033 300
Skidor, alpint6 1005 30011 400
Ridsport50010 40010 900
Ishockey8 4003008 700
Friidrott4 2004 2008 400
Innebandy5 1002 3007 400
Motorsport5 8005006 300
Gymnastik2 6003 3005 900
Handboll1 8002 3004 100
Boxning, brottning och kampsporter1 8006002 400
Skridsko och konståkning9001 5002 400
Basketboll1 3001 1002 400
Tyngdlyftning och styrketräning1 3006001 900
Skidor, längd6001 2001 800
Racketsporter1 1003001 400
Rugby och amerikansk fotboll1 3001001 400
Vollyboll7004001 100
Annan idrott7 8003 30011 100
TOTALT75 30043 700119 000

Tabellen visar Socialstyrelsens senaste sammanställning av idrottsskador, baserad på skador inrapporterade på akutsjukhus under 2015. Totalt inträffade drygt 100 000 akuta idrottsskador i Sverige detta år. Var fjärde skada var fotbollsrelaterad. Notera dock att fotboll är landets absolut vanligaste idrott, inte minst bland barn och ungdomar. Andra idrotter med många skadeanmälningar var alpin skidåkning, ridsport, ishockey och innebandy.

Antalet registrerade idrottsskador motsvarar 15–20 procent av alla akuta skador, och omkring 30 procent av de som drabbar barn och ungdomar, enligt en bedömning av Socialstyrelsen 2011. Även internationella studier visar liknande resultat.

Observera att antalet skador i tabellen är uppräknade till nationell nivå och endast baserad på sju procent av landets befolkning. Statistiken bör därför tolkas med viss försiktighet. Notera också att andra vanliga skador, till exempel många överbelastningsskador, inte är medräknade.

Knäskador drabbar oftare kvinnor

2023-09-26

Andel (%) knäskador av totalt antal skador för basket, fotboll, handboll och innebandy uppdelat på kön. Statistik från försäkringbolag 2008–2011.
Källa: Åman, M. ”Acute sports injuries in Sweden and their possible prevention: an epidemiological study using insurance data”. Doktorsavhandling 2018.

Risken att drabbas av en akut skada är särskilt stor i motorsport, handboll, skridsko, ishockey och brottning. Lägst skaderisk har varpa (inga skador), golf, bangolf, bågskytte, bordtennis och biljard. Det visar en avhandling av Malin Åman, forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Med hjälp av statistik från försäkringbolag åren 2008–2011 undersökte hon 35 idrotter anslutna till Riksidrottsförbundet. 

Män och kvinnor drabbas olika av skador, visar samma undersökning. Figuren visar exemplet knäskador. Närmare hälften av alla registrerade fotbollsskador hos kvinnor var en knäskada. Motsvarande siffra hos män var 30 procent. Liknande skillnader går även att se i andra stora idrotter som basket, handboll och innebandy.

Skador inom parasport

 

Andel (%) skador av en viss skadetyp hos elitaktiva paraidrottare.
Källa: Fagher, K. Sports-related injuries and illnesses in Paralympic athletes. Doktorsavhandling 2019.

Skador är ett stort problem bland elitidrottare med funktionsnedsättning. Det visar en avhandling från Lunds universitet 2019, där forskaren Kristina Fagher undersökte cirka 100 svenska elitaktiva paraidrottare under ett år. Under den tidsperioden ådrog sig 68 procent en skada. Majoriteten inträffade under träning och klassades som överbelastningsskador. Mer än en tredjedel av alla skador klassades som allvarliga. För paraidrottare är ofta själva funktionsnedsättningen en bidragande orsak till skador – i 59 procent av alla skadefall. 

Färre skador med förebyggande program

Skadeförebyggande program kan minska antalet idrottsskador. Knäkontroll är exempel på ett träningsprogram som rätt använt kraftigt minskar risken för knäskador, särskilt hos flickor och kvinnor.

Däremot saknas skadeförebyggande träningsprogram anpassade för paraidrottare. Därför startades projektet Säker & hälsosam parasport, med syfte att sprida information och minska mängden skador. Läs mer på webbplatsen Safe Parasport.