Sverige saknar landsomfattande statistik om idrottsskador. Uppskattningar och enskilda forskningsstudier kan ändå ge en bild av problemets omfattning.

Svensk forskning om idrottsskador

Idrott och motion leder ibland till skador, med negativa konsekvenser för både individ som samhälle. Uppskattningsvis 18–30 procent av alla akuta skador i befolkningen är idrottsskador, enligt internationella studier. I Sverige inträffar drygt 100 000 vårdkrävande idrottsskador varje år, enligt uppskattningar från Socialstyrelsen. Det motsvarar 15–20 procent av alla akuta skador och upp till 30 procent av de skador som drabbar barn och ungdomar. Om all form av fysisk aktivitet tas med i beräkningen, såsom promenader och cykling, uppskattas antalet vårdkrävande skador till 280 000, till en kostnad på mellan 3–4 miljarder kronor per år.

Svensk idrottsforskning vittnar också om omfattande skadeproblem. Jenny Jacobsson, fysioterapeut och forskare på Linköpings universitet, har följt 321 elit- och elitsatsande friidrottare i Sverige under ett år. Hela 42,8 procent var skadade året innan studien påbörjades, och 35,4 procent råkade ut för en skada under året som studien pågick. Nästan i samtliga fall, 96 procent, handlade det om överbelastningsskador, det vill säga skador som uppstår gradvis genom långvarig träning.

Philip von Rosen, fysioterapeut och forskare vid Karolinska Institutet, har undersökt idrottsskador hos elitsatsande ungdomar på Sveriges 24 riksidrottsgymnasier. Nästan alla elever, 92 procent, råkar ut för minst en skada per år. Mer än en tredjedel skadas varje vecka. Även i denna studie var överbelastningsskador mycket vanligt.

Malin Åman, fysioterapeut och forskare på Gymnastik- och idrottshögskolan, har använt statistik från försäkringsbolag för att undersöka 35 idrotter anslutna till Riksidrottsförbundet 2008–2011. Studien visar att skador förekommer i alla idrotter, men att skaderisken är särskilt stor i till exempel motorsport, handboll, skridskoåkning, ishockey och brottning. Hon visar också att skadeförebyggande program minskar antalet skador. Projektet Knäkontroll, utvecklat av forskare vid Linköpings universitet, är exempel på ett träningsprogram som kraftigt minskar risken för knäskador, särskilt hos flickor och kvinnor.