Att ha tillgång till anläggningar och andra rekreationsytor är viktigt för att främja motion och idrott hos befolkningen.

Här motionerar svenskarna

Val av miljö för idrott och träning hos svenskar. År 2018. Andel (%) per plats/yta/anläggning. Totalt 1 036 personer i åldern 15 år och uppåt deltog i studien.
Källa: Eurobarometer, 2018

Park- och andra utomhusmiljöer är de vanligaste platserna för att utöva idrott och träning i Sverige, följt av gym eller hälsocenter. Hemmet är den tredje vanligaste platsen för träning, enligt Eurobarometer 2018.

Fördjupning

Eurobarometer 2018