Här motionerar svenskarna

Val av miljö för idrott och träning hos svenskar. År 2018. Andel (%) per plats/yta/anläggning. Totalt 1 036 personer i åldern 15 år och uppåt deltog i studien.
Källa: Eurobarometer, 2018

Svenska folket tränar helst i parker och andra utomhusmiljöer, följt av träning på gym. Det visar Eurobarometer 2018. Notera att de allra flesta väljer att träna på egen hand. En betydligt mindre andel svarar att de idrottar i en idrottsförening. Eurobarometer är en återkommande opinionsundersökning som utförs på uppdrag av Europeiska kommissionen.

De vanligaste anläggningarna i Sveriges kommuner

 

Vilka anläggningar finns det tillgång till i er kommun? De 18 vanligaste anläggningstyperna (procent, 2019).
Källa: SKR/Anläggningsenkäten 2019

Vissa typer av anläggningar finns i nästan alla Sveriges kommuner. Närmare 100 procent av kommunerna har ett motionsspår eller en idrottshall. Andra anläggningar är mer ovanliga (se diagram nedan). Knappt tio procent har en bandyhall eller cricketplan. Statistiken innehåller långt ifrån alla typer av anläggningar för idrott och motion. Den omfattar till exempel bara kommunalt ägda anläggningar, eller där verksamheten bedrivs med en tydlig relation till kommunerna. Statistiken är hämtad från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) anläggningsenkät. Enkäten finns publicerad i Anläggningsrapporten 2019: Idrott och fritid

 

Vilka anläggningar finns det tillgång till i er kommun? De vanligaste anläggningstyperna, plats 19–36 (procent, 2019).
Källa: SKR/Anläggningsenkäten 2019