Sverige saknar uppdaterad nationell statistik om anläggningar för idrott, motion och hälsa. Men undersökningar från Eurobarometern och SKR ger en bild av vilka anläggningar som finns och var svensken helst tränar. Sedan 2022 har Centrum för idrottsforskning i uppdrag av regeringen att skapa en kunskapsplattform om idrotts- och friluftsanläggningar. Läs mer om det arbetet.

Här motionerar svenskarna

2022-10-11

Svenskarnas val av miljö för idrott, motion och annan fysisk aktivitet. Andel (%) per svarsalternativ. År 2022. 
Flera svar möjliga. De mest förekommande svarsalternativ redovisas.
Totalt deltog 1 043 personer i åldern 15 år och uppåt i studien.
Källa: Eurobarometern, 2022

Svenska folket tränar helst hemma, utomhus eller på gym. Det visar Eurobarometern 2022. Notera att de allra flesta väljer att träna och motionera oorganiserat på egen hand. En av tio svarar att de idrottar i en idrottsförening. Eurobarometern är en återkommande opinionsundersökning inom EU, som utförs på uppdrag av Europeiska kommissionen.

De vanligaste anläggningarna i Sveriges kommuner

 

Vilka anläggningar finns det tillgång till i er kommun? De 10 vanligaste anläggningstyperna (procent, 2019).
Källa: SKR/Anläggningsenkäten 2019

Alla anläggningstyper i undersökningen

nav_right

Anläggningstyp Andel
Idrottshall98 %
Motionsspår98 %
Fotbollsplan, natur/hybridgräs94 %
Fritidsgård94 %
Ridhall91 %
Fotbollsplan, konstgräs89 %
Tennisplan, ute89 %
Boulebana87 %
Utegym86 %
Inomhusbad83 %
Golfbana82 %
Skyttesportanläggning76 %
Ishall, ej bandy72 %
Skateboardpark/ramp71 %
Friidrottsplats70 %
Beachvolleyplan, inne/ute67 %
Bowlinghall63 %
Fotbollsplan grus63 %
Tennishall61 %
Kampsportshall57 %
Cykelpark/Mountainparkled56 %
Basketplan ute55 %
Bordtennishall45 %
Klättervägg39 %
Padelhall34 %
Badmintonhall31 %
Evenemangsarena ?3000 åskådare22 %
Bandyplan, konstis ute20 %
Parkourpark19 %
Konstis ute, ej hockey, bandy, konståkning17 %
Amerikansk fotboll15 %
Konstis ute, hockey, bandy, konståkning14 %
Curlinghall13 %
Baseboll/softbollplan9 %
Cricketplan9 %
Bandyhall8 %

Vissa typer av anläggningar finns i nästan alla Sveriges kommuner. Närmare 100 procent av kommunerna har ett motionsspår eller en idrottshall. Andra anläggningar är mer ovanliga (se diagram nedan). Knappt tio procent har en bandyhall eller cricketplan. Statistiken innehåller långt ifrån alla typer av anläggningar för idrott och motion. Den omfattar till exempel bara kommunalt ägda anläggningar, eller där verksamheten bedrivs med en tydlig relation till kommunerna. Statistiken är hämtad från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) anläggningsenkät. Enkäten finns publicerad i Anläggningsrapporten 2019: Idrott och fritid

Fördjupning