Här motionerar svenskarna

Val av miljö för idrott och träning hos svenskar. År 2018. Andel (%) per plats/yta/anläggning. Totalt 1 036 personer i åldern 15 år och uppåt deltog i studien.
Källa: Eurobarometer, 2018

Svenskar tränar helst i parker och andra utomhusmiljöer, följt av träning på gym. Notera att svenskar helst väljer att träna på egen hand. En betydligt mindre andel svarar att de idrottar i en idrottsförening, enligt Eurobarometer 2018.