Här motionerar svenskarna

Svenskarnas val av miljö för idrott, motion och annan fysisk aktivitet. Andel (%) per svarsalternativ. År 2022. 
Flera svar möjliga. De mest förekommande svarsalternativ redovisas.
Totalt deltog 1 043 personer i åldern 15 år och uppåt i studien.
Källa: Eurobarometern, 2022

2022-10-11

Svenska folket tränar helst hemma, utomhus eller på gym. Det visar Eurobarometern 2022. Notera att de allra flesta väljer att träna och motionera oorganiserat på egen hand. En av tio svarar att de idrottar i en idrottsförening. Eurobarometern är en återkommande opinionsundersökning inom EU, som utförs på uppdrag av Europeiska kommissionen.

De vanligaste anläggningarna i Sveriges kommuner

 

Vilka anläggningar finns det tillgång till i er kommun? De 18 vanligaste anläggningstyperna (procent, 2019).
Källa: SKR/Anläggningsenkäten 2019

Vissa typer av anläggningar finns i nästan alla Sveriges kommuner. Närmare 100 procent av kommunerna har ett motionsspår eller en idrottshall. Andra anläggningar är mer ovanliga (se diagram nedan). Knappt tio procent har en bandyhall eller cricketplan. Statistiken innehåller långt ifrån alla typer av anläggningar för idrott och motion. Den omfattar till exempel bara kommunalt ägda anläggningar, eller där verksamheten bedrivs med en tydlig relation till kommunerna. Statistiken är hämtad från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) anläggningsenkät. Enkäten finns publicerad i Anläggningsrapporten 2019: Idrott och fritid

 

Vilka anläggningar finns det tillgång till i er kommun? De vanligaste anläggningstyperna, plats 19–36 (procent, 2019).
Källa: SKR/Anläggningsenkäten 2019