Bidraget till idrottsrörelsen har ökat kraftigt de senaste decennierna. Det statliga stödet ska bidra till exempelvis bättre folkhälsa och en meningsfull fritid för både unga och gamla. Staten vill även stödja en fri och självständig folkrörelse och demokratiska ideal.

Det statliga idrottsstödets utveckling 2006–2019.
Källa: Regeringen

Statens idrottsstöd har ökat från 1,5 till 2,1 miljarder kronor 2006–2018. Ökningen var särskilt stor under 00-talet, då stödet var baserat på vinsten hos det statliga spelbolaget AB Svenska Spel. Sedan 2011 är idrottsstödet ett traditionellt statsbidrag via statsbudgeten, utan koppling till Svenska Spel. Statsbidraget till idrotten har funnits sedan 1913.

Fördjupning

CIF:s regeringsrapport Statens stöd till idrotten – uppföljning 2018