Det statliga stödet till idrotten ska bidra till exempelvis bättre folkhälsa och en meningsfull fritid för både unga och gamla. Staten vill även stödja en fri och självständig folkrörelse och demokratiska ideal.

Kraftig ökning av statens idrottsstöd

Det statliga idrottsstödets utveckling 2006–2020.
Källa: Regeringen.se

Statens idrottsstöd har ökat från 1,5 till 3,6 miljarder kronor 2006–2020. Ökningen var särskilt stor under 00-talet, då stödet var baserat på vinsten hos det statliga spelbolaget AB Svenska Spel. Sedan 2011 är idrottsstödet ett traditionellt statsbidrag via statsbudgeten, utan koppling till Svenska Spel. Den stora anslagsökningen år 2020 förklaras av att idrottsrörelsen fick totalt 1,5 miljarder i extra anslag för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruspandemin. Statsbidraget till idrotten har funnits sedan 1913.