Det statliga stödet till idrotten ska bidra till exempelvis bättre folkhälsa och en meningsfull fritid för både unga och gamla. Staten vill även stödja en fri och självständig folkrörelse och demokratiska ideal. Under coronapandemin 2020–2022 fick idrottsrörelsen närmare 4,3 miljarder kronor i extra anslag.

Coronapengar gav kraftig ökning av statens idrottsstöd

2023-03-30

Det statliga idrottsstödets utveckling 2006–2022 (miljoner kronor).
Källa: Regeringen.se

Statens idrottsstöd har ökat från 1,5 till närmare 3 miljarder kronor 2006–2022. Ökningen var stor under 00-talet, då stödet var baserat på vinsten hos det statliga spelbolaget AB Svenska Spel. Sedan 2011 är idrottsstödet ett traditionellt statsbidrag via statsbudgeten, utan koppling till Svenska Spel. Den kraftiga anslagsökningen 2020–2022 förklaras av att idrottsrörelsen under den perioden tilldelats närmare 4,3 miljarder kronor i extra anslag, för att mildra de negativa ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Statsbidraget till idrotten har funnits sedan 1913.

2023-04-06

Det statliga stödet stödets utveckling 2020–2022 (miljoner kronor).
*Anslag till studieförbundet SISU Idrottsutbildarna.
Källa: Regerigen.se

Statsanslaget riktas främst till föreningar och specialidrottsförbund

2023-05-31

Fördelning av statsanslaget via Riksidrottsförbundet 2022*.
*Cirka 2 miljarder kronor. Inkluderar inte stödet på 820 miljoner för att mildra konsekvenserna av coronapandemin.
**Inkluderar visst projektstöd till idrottsföreningar.
***OS/Paralympics, Riksidrottsgymnasium, Centrum för idrottsforskning m.fl.
Källa: Riksidrottsförbundet

Statens ekonomiska stöd till idrotten fördelas till olika nivåer i idrottsrörelsen via Riksidrottsförbundet. Totalt cirka 1,8 miljarder kronor. Störst andel stöd går till landets idrottsföreningar och till specialidrottsförbunden. Pengar riktas även till RF-SISU distrikt (företräder idrottsrörelsen regionalt), samt till övrig verksamhet och andra organisationer.

Så fördelas statens stöd till specialidrottsförbunden

2023-05-31

Fördelning av statligt stöd till specialidrottsförbunden 2022*.
*Totalt cirka 980 miljoner kronor.
**Inklusive uppdragsersättning: 9,4 och 3 miljoner kronor. Fördelas till Korpen respektive Parasportförbundet.
***Stöd för att mildra konsekvenserna av coronapandemin.
****Projekt: verksamhetsinriktning, internationellt utvecklingsarbete, internationella evenemang, hållbarhet, skolsamverkan, idrott för äldre och samgående av förbund.
Källa: Riksidrottsförbundet

Närmare 980 miljoner kronor i statligt stöd fördelades till specialidrottsförbunden 2022. Förbunden kan få bidrag i form av organisations-, verksamhets- och projektstöd. Verksamhetsstödet är i sin tur uppdelat på: barn- och ungdomsidrott, elitidrott, vuxenidrott samt paraidrott. Totalt utgick 34 procent av det statliga bidraget till förbunden som olika verksamhetsstöd.

Under 2022 kunde förbunden dessutom ansöka om återstartsstöd – ett extra bidrag för att mildra negativa konsekvenser av coronapandemin.

Fotbollförbundet får mest statligt stöd

2023-05-31

De tio specialidrottsförbund med mest statligt stöd* via Riksidrottsförbundet (kr). År 2022.
*Inkluderar återstartsstöd – ett extra stöd för att mildra konsekvenserna av coronapandemin.
Källa: Riksidrottsförbundet

Svenska Fotbollförbundet för överlägset mest statligt stöd av alla specialidrottsförbund, drygt 100 miljoner kronor 2022. Bidragen till förbunden på topp tio-listan speglar storleken på förbunden, både sett till antalet medlemmar och dess barn- och ungdomsverksamhet.