Statens idrottsstöd ökat kraftigt de senaste decennierna. Stödet har två syften. Dels att uppmuntra de positiva effekter som frivilligt organiserad idrott anses leda till, exempelvis glädje, bättre folkhälsa och meningsfull fritid för både unga och gamla. Dels vill staten stödja en fri och självständig folkrörelse och demokratiska ideal. Statsbidraget till idrotten har funnits sedan 1913.

Det statliga idrottsstödets utveckling 2006–2018.
Källa: Regeringen

Statens idrottsstöd har ökat från drygt 1,5 miljarder kronor år 2006 till drygt 2,1 miljarder 2018. Ökningen var särskilt stor under 00-talet. Stödet baserades då på den ekonomiska vinsten hos det statliga spelbolaget AB Svenska Spel, vilket var en viktig orsak till höjningen. Sedan 2011 har bidraget via Svenska Spel ersatts av ett traditionellt statsbidrag via statsbudgeten.

Fördjupning

CIF:s regeringsrapport Statens stöd till idrotten – uppföljning 2018