Statens stöd till idrotten har ökat under 2000-talet. Ökningen var särskilt stark under åren 2006-2008 för att sedan minska och ligga oförändrad fram till 2014. Sedan 2014 har statens stöd till idrotten återigen ökat varje år.

Det totala ekonomiska stödet till idrotten åren 2006-2018. Stödet består av statsanslag och anslag till SISU. År 2006-2010 kom även ekonomiskt stöd från Svenska spel, men detta har ersatts av direkt statsanslag.
Källa: Regeringen

Fördjupning

CIF:s regeringsrapport Statens stöd till idrotten – uppföljning 2017