Stillasittande ökar risken för ohälsa – oavsett om man i övrigt lever ett fysiskt aktivt liv. En enkätstudie från Folkhälsomyndigheten visar att en stor andel svenskar sitter stilla huvuddelen av dagen.

Män och yngre personer mest stillasittande

2022-11-28

Andel (%) 16–84 år som anger att de är stillasittande 10 timmar eller mer per dag. År 2022.
Källa: Nationella folkhälsoenkäten/Folkhälsomyndigheten

Nästan var fjärde svensk uppger att de är stillasittande minst tio timmar om dagen. Personer i de yngre ålderskategorierna sitter stilla i högre utsträckning än äldre, och män sitter mer än kvinnor.

Stillasittandet högst bland högutbildade män

2022-11-28

Andel (%) 25–84 år som anger att de är stillasittande 10 timmar eller mer per dag, baserat på utbildningsnivå. År 2022.
Källa: Nationella folkhälsoenkäten/Folkhälsomyndigheten

Män med eftergymnasial utbildning är mer stillasittande än andra. Drygt 30 procent av de högutbildade männen uppger att de sitter minst tio timmar per dag.

Fördjupning