Män dominerar idrottens maktpositioner

Få kvinnor har styrelseuppdrag. Pojkars idrottande får mer statliga bidrag. Här hittar du också statistik om hur bakgrund, socioekonomi och funktionsnedsättning påverkar idrottandet.

Senaste statistiken

Ladda fler