Hälsa och kondition motiverar till träning

Motiv till idrott, träning och motion bland svenskar, 15 år och uppåt. Andel (%) per svarsalternativ. Totalt 1 036 deltog i undersökningen. Personerna kunde välja flera alternativ. Alla svarsalternativ redovisas inte i diagrammet.
Källa: Eurobarometer, 2018

Eurobarometern är en regelbunden opinionsundersökning om medborgarnas åsikter inom Europeiska unionen. Den visar att svenskarnas motiv till träning och motion framför allt handlar om att bibehålla och förbättra sin hälsa, form och kondition. Betydligt ovanligare motiv är att lära sig nya färdigheter och att vara med vänner.

Brist på tid och motivation hindrar träning

Hinder till idrott, träning och motion bland svenskar, 15 år och uppåt. Andel (%) per svarsalternativ. Totalt 1036 personer deltog i undersökningen. Personerna kunde välja flera alternativ. Alla svarsalternativ redovisas inte i diagrammet.
Källa: Eurobarometer, 2018

Diagrammet visar att det överlägset vanligaste upplevda hindret till träning och motion är ”ont om tid” – 43 procent anger detta, följt av 29 procent för ”ingen eller låg motivation”. Betydligt ovanligare hinder är anläggningsbrist (3%), ingen att träna med (4 %) och rädsla för skador (4 %).

Upplevda hinder till träning bland unga

 

Upplevda hinder till idrott och träning hos svenska ungdomar, 15-24 år, 2016. Andel (%) per svarsalternativ. Totalt 6974 personer deltog i undersökningen. Personerna kunde välja flera alternativ. Svarsalternativet Övrigt redovisas inte.
Källa: Ungdomsbarometern

Diagrammet visar att upplevda hinder till idrott och träning för ungdomar, 15-24 år, är ganska lika de hinder som vuxna anger (t ex i Eurobarometer). De vanligaste hindren handlar om låg motivation, tidsbrist och att ”det är tråkigt”. Några av de framträdande hindren har idrottsrörelsen stor potential att påverka genom att förändra verksamhetens inriktning. Det handlar framförallt om hindren ”känner inte att jag duger” (21%), ”har inte råd” (19%) och ”finns ingen idrott/motionsform som passar mig” (15%).