Motivation är en drivkraft som kan få oss att göra saker. Träna till exempel. Vad motiverar och vad utgör hinder för träning?

Bättre hälsa starkt motiv för träning

2022-10-11

Motiv till idrott, träning och motion bland svenskar. Andel (%) per svarsalternativ. År 2022.
Fråga: Varför utövar du sport eller fysisk aktivitet? Flera svar möjliga. De mest förekommande svarsalternativen redovisas.
Totalt deltog 1 043 personer i åldern 15 år och uppåt i undersökningen.
Källa: Eurobarometern, 2022

Svenskarna anger flera motiv till varför de idrottar, tränar och motionerar. Förbättrad hälsa, kondition och fysisk prestationsförmåga är de vanligaste orsakerna. Eurobarometern är en regelbunden opinionsundersökning om medborgarnas åsikter inom Europeiska unionen.

Brist på tid och motivation hindrar träning

2022-10-11

Hinder till idrott, träning och motion bland svenskar. Andel (%) per svarsalternativ. År 2022.
Fråga: Vilka är de främsta skäl som för närvarande hindrar dig från att utöva idrott mer regelbundet? Flera svar möjliga. De mest förekommande svarsalternativen redovisas.
Totalt deltog 1 043 personer i åldern 15 år och uppåt i undersökningen.
Källa: Eurobarometern, 2022

Ont om tid och låg motivation och intresse är de vanligaste upplevda hindren för träning och motion bland svenskar, enligt Eurobarometern. Funktionsnedsättning eller sjukdom är också en relativt vanlig orsak till inaktivitet.

Orkeslöshet vanligt träningshinder hos inaktiva ungdomar

2022-11-22

Hinder till träning och motion bland svenskar 15–24 år som tränar sällan eller aldrig. Andel (%) per svarsalternativ. År 2020.
Fråga: Vilket eller vilka är skälen till att du inte tränar/motionerar? Flera svar möjliga. Svarsalternativet ”Annan anledning” redovisas inte.
Totalt deltog 3 535 personer i undersökningen. Här redovisas endast svar från de som angivit att de tränar sällan eller aldrig.
Källa: Ungdomsbarometern

Ungdomsbarometern har frågat unga som sällan eller aldrig tränar och motionerar, varför de väljer att avstå från att vara aktiva. Brist på ork är det mest valda svarsalternativet.