Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse. Över 3,2 miljoner svenskar är medlemmar i en idrottsförening – som i sin tur tillhör ett av 71 så kallade specialidrottsförbund. Flest föreningar och medlemmar har Fotbollförbundet. Föreningsidrotten särskilt stor bland barn och ungdomar.

Antalet medlemmar och allmän information om idrottsrörelsen. År 2017. Antalet föreningar och idrotter är ungefärliga siffror.
Källa: Riksidrottsförbundet

Medlemmarna ökar i takt med befolkningen

Totalt antal medlemmar i idrottsrörelsen, 6–80 år, och andel av befolkningen. År 2017. Uppgifterna är skattade.
Källa: Riksidrottsförbundet/SCB, Svenska folkets relation till motion och idrott 

Ungefär var tredje svensk 6–80 år är medlem i en idrottsförening. En jämförelse över tid visar inga stora variationer. De senaste åren har medlemsantalet stigit i samma takt som befolkningen. Medlemsstatistiken är baserad på skattade värden. Därför bör siffrorna hanteras med försiktighet.

De flesta barn och många vuxna tillhör en förening

Idrottsrörelsens ålderssammansättning. Andel av samtliga personer i respektive ålderskategori (%). År 2013–2016. Uppgifterna är skattade.
Källa: Riksidrottsförbundet/SCB, Svenska folkets relation till idrott och motion 

Idrottsrörelsen engagerar personer i alla åldersgrupper, framför allt barn. Drygt 70 procent i ålderskategorin 6–12 år är medlemmar. Därefter sjunker andelen medlemskap i takt med stigande ålder.

De 10 största idrottsförbunden

Antal medlemmar i de tio största specialidrottsförbunden. År 2017.
Källa: Riksidrottsförbundet

Det är stora skillnader mellan idrottsrörelsens 71 så kallade specialidrottsförbund. Samtliga på topp tio-listan har fler än 100 000 medlemmar – tillsammans samlar de nästan 80 procent av idrottsrörelsens totala medlemskår. De tio minsta idrottsförbunden har färre än 5 000 medlemmar. Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet är nykomlingar på listan. På ett år har de ökat medlemsantalet med 83 procent. Orsaken är att organisationen Sveriges motorcyklister numer är en del av förbundet. Notera också att många lokalföreningar i Friskis&Svettis är medlemmar i Svenska friidrottsförbundet.

Lika många män och kvinnor i idrottsrörelsen

Andelen (%) män och kvinnor, 6–80 år, som är medlemmar i idrottsrörelsen. År 2017. Uppgifterna är skattade.
Källa: Riksidrottsförbundet

Idrottsförbund med flest manliga medlemmar

Specialidrottsförbund med störst antal manliga medlemmar. År 2017. Diagrammet visar även antal kvinnliga medlemmar inom respektive förbund.
Källa: Riksidrottsförbundet

Idrottsförbund med flest kvinnliga medlemmar

Specialidrottsförbund med störst antal kvinnliga medlemmar. År 2017. Diagrammet visar även antal manliga medlemmar inom respektive förbund.
Källa: Riksidrottsförbundet

Vissa idrottsförbund domineras av män – andra av kvinnor. Notera att det är stora skillnader mellan de förbund med störst antal kvinnor och män, respektive de med störst andel kvinnor och män. Belysande exempel är ridsport, konståkning och gymnastik. Där uppgår andelen kvinnor till mellan 73 och 91 procent. Flest kvinnliga medlemmar har däremot friidrott och fotboll. På motsvarande sätt är antalet män högst inom de förbund som organiserar fotboll och golf. Men andelen är högst i cricket, flygsport och biljard.

Sverige är ett föreningsland – toppar Europalistan

Medlemskap i idrotts- och motionsföreningar (gym, hälso och träningscentran) i några europeiska länder.
Källa: Eurobarometer, 2018

Idrott och träning bedrivs även utanför idrottsrörelsen. Räknar man in alla motionsformer uppger över hälften av svenskarna att de är medlem i till exempel en förening eller ett gym. Det är en betydligt högre siffra än i andra europeiska länder. I övriga Europa uppger drygt var femte att de är medlem.

Fördjupning

CIF:s regeringsrapport Statens stöd till idrotten – uppföljning 2017