Idrottsrörelsen är en av Sveriges största folkrörelser. Omkring tre miljoner svenskar är medlemmar i en idrottsförening. Huvuddelen är barn och ungdomar. Flest medlemmar finns inom Svenska Fotbollförbundet.

Föreningsidrotten engagerar var tredje svensk

2023-12-20

Allmän information om idrottsrörelsen. År 2022. Antalet medlemmar, föreningar och idrotter är ungefärliga.
Källa: Riksidrottsförbundet

Ungefär var tredje svensk i åldern 6–80 år är medlem i en idrottsförening. Andelen har varit stabil under senare år. I Sverige finns omkring 18 000 föreningar. De är i sin tur medlemmar i ett eller flera specialidrottsförbund, som organiserar en eller flera idrotter. Svenska Skidförbundet är exempel på ett förbund med många idrotter. Där ingår bland annat snowboard, längdåkning, backhoppning och alpin skidåkning. Riksidrottsförbundet är paraplyorganisation för landets 72 specialidrottsförbund.

Medlemsstatistiken bör tolkas med försiktighet. Den bygger på skattade värden från SCB:s undersökning Svenska folkets relation till idrott och motion, som innehåller ett relativt stort bortfall, samt på aktiv i idrott, som registreras av idrottsföreningarna. Aktiv i idrott är en person som deltar minst en gång per år i en föreningsaktivitet. Personen kan vara utövare, tränare, ledare, förtroendevald med mera, och aktiv i idrott i flera specialidrottsförbund. I dag saknas tillförlitliga rutiner för registrering och rensning av aktiv i idrott. 

De flesta barn och många vuxna tillhör en idrottsförening

2022-10-25

Andel (%) av befolkningen, 6–80 år, som motionerar/idrottar i en idrottsförening fördelat på ålderskategorier. År 2021. Skattade värden.
Källa: Riksidrottsförbundet/SCB, Svenska folkets relation till idrott och motion 

Idrottsrörelsen engagerar personer i alla åldersgrupper. Särskilt stark är den bland de yngsta. I kategorin 6–12 år är närmare 70 procent medlemmar i en förening. Lägst andel medlemmar har gruppen äldre ungdomar 19–25 år, som även tycks ha minskat under senare år. Restriktioner under coronapandemin kan vara en förklaring till nedgången.

Observera att även personer med ledaruppdrag kan ingå i medlemsstatistiken. Närmare hälften av alla ledare är över 40 år.

Fotbollsförbundet har överlägset flest medlemar

2023-12-20

De tio specialidrottsförbund med flest antal medlemmar (aktiv i idrott). År 2022.
*En stor andel av Friidrottsförbundets medlemmar är anslutna via Friskis & Svettis.
Källa: Riksidrottsförbundet

Alla specialidrottsförbund

nav_right

Förbund Medlemmar Andel kvinnor (%)
Fotboll 1 426 02732
Friidrott*579 42158
Golf526 08127
Gymnastik465 31073
Innebandy388 28531
Simidrott284 16352
Ishockey266 90416
Handboll174 09350
Ridsport 173 71592
Motorsport (Svemo)171 98816
Korpen151 03031
Skidor150 35443
Basketboll139 97543
Skyttesport117 64719
Tennis115 52838
Budo och Kampsport106 75231
Skolidrott89 10545
Orientering88 79544
Bilsport83 70721
Segling81 39038
Cykel73 47426
Bordtennis67 79518
Akademisk idrott57 16547
Bandy53 91627
Volleyboll52 44553
Badminton50 52337
Konståkning46 14283
Boxning40 47726
Danssport38 00266
Taekwondo36 23239
Skateboard36 05222
Styrkelyft29 25432
Bowling 27 49230
Kanot 26 94741
Brottning25 65526
Parasport25 23243
Karate25 02338
Padel23 72338
Judo21 26132
Flygsport21 08111
Cheerleading19 30097
Skridsko/Kälk/Rullidrott (SweSports)18 10337
Amerikansk fotboll/Flaggfotboll/Landhockey (SWE3)16 58916
Frisbee16 02517
Klättring15 80243
Triathlon14 16838
Tyngdlyftning14 06833
Bågskytte13 31937
Sportdykning12 54530
Boule12 19142
Islandshäst11 31989
Rugby9 87825
Bangolf9 67237
Draghundsport9 37866
Vattenskidor/Wakeboard (SVWF)8 56238
Squash8 34521
Skidskytte7 46141
Fäktning7 22630
Cricket6 84715
Mångkamp6 08538
Casting5 00134
Rodd4 93242
Gång och Vandring4 75853
Dövidrott4 72452
Dart4 69819
Biljard 4 16815
Issegling3 86731
Curling3 72524
Baseboll/Softboll/Lacrosse3 65527
Dragkamp3 40345
Varpa2 23639

Det är stora skillnader i storlek mellan idrottsrörelsens specialidrottsförbund. Samtliga på topp tio-listan har fler än 170 000 medlemmar. Tillsammans utgör de en majoritet av alla medlemmar i idrottsrörelsen. Många förbund är betydligt mindre än så. De 20 minsta har färre än 10 000 medlemmar vardera. I menyn ovan visas medlemsantalet samt andelen kvinnliga medlemmar i samtliga förbund.

Något fler män än kvinnor i idrottsrörelsen

2022-10-25

Andel (%) och antal män och kvinnor, 6–80 år, som är medlem i idrottsrörelsen. År 2021. Skattade värden.
Källa: Riksidrottsförbundet/SCB, Svenska folkets relation till idrott och motion

En något större andel män (55 procent) än kvinnor är medlemmar i idrottsrörelsen. Fördelningen mellan könen har varit ungefär densamma under senare år.

Förbund där flest män är medlemmar

2023-12-20

De tio specialidrottsförbund med flest antal män som medlemmar (aktiv i idrott). År 2022. Figuren visar även antal kvinnor som medlemmar i respektive förbund.
*En stor andel av Friidrottsförbundets medlemmar är anslutna via Friskis & Svettis.
Källa: Riksidrottsförbundet

Förbund där flest kvinnor är medlemmar

2023-12-20

De tio specialidrottsförbund med flest antal kvinnor som medlemmar (aktiv i idrott). År 2022. Figuren visar även antal män som medlemmar i respektive förbund.
*En stor andel av Friidrottsförbundets medlemmar är anslutna via Friskis & Svettis.
Källa: Riksidrottsförbundet

Flera av de stora idrotterna är populära hos båda könen. Förbunden för fotboll, friidrott och golf är exempel på specialidrottsförbund med många män och kvinnor som medlemmar. Det finns också stora förbund med en kraftig majoritet män eller kvinnor, till exempel Ishockey- respektive Ridsportförbundet. Läs mer om den procentuella könsfördelningen i olika förbund i rullmenyn ”Alla specialidrottsförbund” ovan, samt under Jämställdhet förbund.

Medlemslandet Sverige – tappar topplacering i EU

2022-10-10

Andel (%) medlemmar i idrottsförening eller gym/hälsocenter (två sammanlagda svarsalternativ) inom Europeiska unionen. Fem i topp samt EU totalt. År 2022.
Flera svarsalternativ möjliga. Totalt deltog 26 580 personer i åldern 15 år och uppåt i undersökningen.
Källa: Eurobarometern, 2022

Närmare hälften av svenskarna är medlemmar i en idrottsförening eller ett gym/hälsocenter, enligt Eurobarometern 2022. De flesta medlemskap finns hos privata gym eller liknande. Knappt 15 procent svarar att de är medlemmar i en idrottsförening, det vill säga inom den idrottsrörelse Riksidrottsförbundet organiserar.

Andelen medlemmar i föreningar och gym är hög i Sverige jämfört med många andra europeiska länder. Inom EU totalt uppger knappt var fjärde person att de är medlem. Statistiken visar dock en nedgång i Sverige, som minskar i andel och tappar en placering sedan den förra mätningen 2017. Därmed är Sverige inte längre etta på listan över EU27.