Omkring 3,2 miljoner människor uppskattas vara med i idrottsrörelsen. Nästan fyra av tio personer i Sverige är medlemmar. I ett europeiskt perspektiv är detta unikt högt (se diagram längre ned på sidan)

Medlemmar inom idrotten

Totalt antal medlemmar i idrottsrörelsen och andel av befolkningen per år under åren 2013-2016 (6-80 år). Uppgifterna är skattade och hämtade från Riksidrottsförbundets enkätstudie Svenska folkets relation till idrott och motion.

Källa: Riksidrottsförbundet

Det totala antalet medlemmar i idrottsrörelsen per år uppgår till omkring 3,1-3,2 miljoner personer, vilket motsvarar 36-37 procent av Sveriges befolkning under de senaste åren. Barn, ungdomar och yngre vuxna är i större utsträckning medlemmar än äldre åldersgrupper. Män är i större utsträckning medlemmar än kvinnor.

Medlemmar i idrotts- och motionsföreningar i olika europeiska länder

Medlemskap i idrotts- och motionsföreningar (gym, hälsocentran, träningscentran) i Sverige och några andra europeiska länder, samt genomsnittet för Europa.

Källa: Eurobarometer, 2018

I Sverige är det betydligt vanligare att människor är medlemmar i idrottsrörelsen eller på olika träningsanläggningar jämfört med alla andra länder i Europa. Andelen i Sverige uppgår till 57 procent jämfört med genomsnittet i Europa på 23 procent.

Andel medlemmar i olika åldrar

Idrottsrörelsens åldersmässiga sammansättning år 2013-2016 uttryckt som andel av samtliga personer i respektive ålderskategori i Sverige (%). Uppgifterna är skattade och hämtade från Riksidrottsförbundets enkätstudie Svenska folkets relation till idrott och motion.

Källa: Riksidrottsförbundet

Andel män och kvinnor i idrotten

Andelen män och kvinnor, 6-80 år, i idrottsrörelsen år 2016. Skattade värden. 53 och 47 procent innebär cirka 1 702 000 respektive 1 509 000 individer.

Källa: Riksidrottsförbundet

Läs mer om svensk föreningsidrott

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2016