Vissa idrotter växer kraftigt men andra minskar

Färsk statistik visar att vissa idrotter ökar kraftigt just nu. Speciellt gymnastiken växer så det knakar. Om man slår ut antalet träningstillfällen inom idrotten på årets 365 dagar innebär det att 157 000 barn, ungdomar och unga vuxna idrottar varje dag. Har du koll på idrottsverksamheten i just din kommun?

Äldre är minst stillasittande

Visste du att äldre är den grupp i samhället som sitter stilla minst. Nästan tre gånger så många unga är stillasittande jämfört med äldre. Kvinnor motionerar mer än vad män gör: 77 procent av kvinnor anger att de motionerar regelbundet.

Pengarna inom idrotten ökar

Vilket specialidrottsförbund i Sverige har störst ekonomiska muskler? Hur stort är det statliga stödet till idrottsrörelsen varje år? Har män och kvinnor olika kostnader för idrott och träning? Och visste du att män står för 96 procent av alla fällda för dopning i svensk idrott.

Jämlika förutsättningar

Visste du att 76 procent av ordföranden i specialidrottsförbunden är män? Är stödet till idrotten jämnt fördelat mellan flickor och pojkar? Finns det specialidrottsförbund som saknar kvinnor i sin styrelse?