Statistik om idrott och motion

Framåt för individuella idrotter

Över 3 miljoner är medlemmar i en idrottsförening. Gymnastik växer snabbast tillsammans med asiatiska kampsporter. Mest aktiva är barn och ungdomar i socioekonomiskt starka kommuner. Här hittar du även statistik om elitidrott.

Vanligt med stillasittande livsstil

Svenskarna är ett stillasittande folk. Det gäller inte minst unga personer. Många rör sig också för lite. I den här kategorin hittar du dessutom statistik från stora motionslopp.

Pengarna inom idrotten ökar

Statens stöd till idrotten har ökat kraftigt under 2000-talet. Idrottsförbundens omsättning växer också stadigt. Här finns även statistik om dopning och föreningars ekonomiska regelbrott.

Män dominerar idrottens maktpositioner

Få kvinnor har styrelseuppdrag. Pojkars idrottande får mer statliga bidrag. Här hittar du också statistik om hur bakgrund, socioekonomi och funktionsnedsättning påverkar idrottandet.