Vissa idrotter växer kraftigt bland barn och ungdomar. Andra minskar i popularitet. Gymnastik sticker ut som den stora vinnaren under perioden 2010–2016.

Individuella idrotter växer mest

Utvecklingen för de 20 största specialidrottsförbunden med avseende på barn- och ungdomsverksamhet (LOK-stöd). År 2010–2016.
Källa: Riksidrottsförbundet

Gymnastik, konståkning och flera asiatiska kampsporter har haft kraftiga ökningar i verksamhet under tidsperioden. Noterbart är att samtliga är individuella idrotter. Flera traditionella lagidrotter minskar. Mest minskar boxning, bordtennis och ridsport.

Parkour lockar pojkar till gymnastiken

Utvecklingen för de 20 största specialidrottsförbunden med avseende på barn- och ungdomsverksamhet för pojkar (LOK-stöd). År 2010–2016.
Källa: Riksidrottsförbundet

Under perioden är det framförallt gymnastik som ökat kraftigt (men från en låg nivå) hos pojkar. En stor del av anledningen är att parkour drar till sig allt fler unga killar. Parkour kommer ursprungligen från Frankrike. I Sverige har parkour ökat snabbt och på bara fem år har klubbarna ökat 50 procent i antal. Idag finns cirka 150 föreningar från Skanör i söder till Luleå i norr. Även konståkning, simidrott, fotboll och de asiatiska kampsporterna budo och kampsport samt taekwondo har ökat mest hos pojkar. Bland de idrotter som minskat allra mest finns bordtennis, boxning och bandy.

Asiatisk kampsport trendigt bland flickor

Utvecklingen 2010–2016 för de 20 största specialidrottsförbunden med avseende på deras barn- och ungdomsverksamhet för flickor (LOK-stöd)
Källa: Riksidrottsförbundet

Under tidsperioden är det framförallt de asiatiska kampsporterna budo och kampsport och taekwondo samt gymnastik som ökat i omfattning hos flickor. Även konståkning, karate och simidrott har gått framåt relativt kraftigt.

Kampsporterna utvecklas olika

Förändring i verksamhetens storlek (träningstillfällen) inom kampsportsidrotter. År 2010–2016.
Källa: Riksidrottsförbundet

Kampsporter har ökat sin verksamhet med tio procent under tidsperioden, men ökningen gäller inte alla. Boxning och brottning har minskat relativt kraftigt. Vad detta beror på förtjänar vidare analyser och uppföljning. Tävlar kampsporterna om samma individer? Gör konkurrensen att vissa växer medan andra tappar? Eller är det nya individer som hittar till en viss kampsport men inte till andra.

Fördjupning

CIF:s regeringsrapport Statens stöd till idrotten – uppföljning 2017