Pengarna inom idrotten ökar

Statens stöd till idrotten har ökat kraftigt under 2000-talet. Idrottsförbundens omsättning växer också stadigt. Här finns även statistik om dopning och föreningars ekonomiska regelbrott.

Senaste statistiken

 • Motion och fysisk aktivitet

  Hälsotrend bland ungdomar

  Allt fler gymnasieungdomar tycker att det är viktigt att skaffa sig goda hälsovanor och en sund livsstil.

 • Föreningsidrott

  Unga idrottar mer i välmående kommuner

  Unga föreningsidrottar flitigast i medelstora städer och förortskommuner, där inkomsten och utbildningsnivån är hög. Danderyd och Solna toppar kommunlistan. I botten finns flera små landsbygdskommuner. Klicka vidare och se siffror på alla kommuner i Sverige.

 • Ekonomi och etik

  Idrottsförbundens omsättning ökar

  Idrottsförbundens totala omsättning växer stadigt. Samtidigt har beroendet av statsbidrag ökat. Fotbollförbundet omsätter överlägset mest pengar. Se statstik på alla förbund.

 • Föreningsidrott

  Föreningsidrottandet minskar

  Ungas föreningsidrottande fortsätter falla. Aktivitetsnivån minskar i alla åldersgrupper.

 • Föreningsidrott

  Individuella idrotter växer mest

  Gymnastik, konståkning och taekwondo är de förbund som ser den största ökningen av deltagartillfällen bland barn och ungdomar.

 • Jämlika förutsättningar

  Kvinnor tar större plats i förbundens styrelser

  Majoriteten av idrottsförbunden har nu en jämställd styrelse. Totalt sett är den manliga dominansen i styrelserna fortsatt stor.

 • Ekonomi och etik

  Ovanligt med kvinnliga dopningsfall

  Drygt 20 personer blir fällda för dopning varje år i Sverige. Hälften är tävlingsidrottare och hälften motionärer. Att kvinnor bestraffas är mycket ovanligt.

 • Motion och fysisk aktivitet

  Stillasittandet högst bland unga

  Unga 16–29 år är den grupp som sitter stilla allra mest. Män är mer stillasittande än kvinnor.

 • Föreningsidrott

  Små resurssvaga idrotter tar många medaljer

  Sverige har ofta internationella framgångar i små resurssvaga idrotter som får lite uppmärksamhet. Landslagen i skidorientering och discgolf allround tog flest svenska medaljer 2019.

 • Jämlika förutsättningar

  Unga med utländsk bakgrund föreningsidrottar mindre

  Barn och ungdomar med utländsk bakgrund deltar i föreningsidrott i betydligt lägre grad än unga med svensk bakgrund.