Omsättningen av pengar inom svensk föreningsidrott har ökat kraftigt sedan 1990-talet. Men skillnaderna är stora mellan olika idrottsförbund. Vissa förbund organiserar stora idrotter med många medlemmar och omsätter mycket pengar. Andra är små med få intäkter och lägre utgifter.

Idrottsförbundens totala omsättning ökar

Specialidrottsförbundens totala omsättning (miljoner kr). År 1996–2017.
Källa: Riksidrottsförbundet

Idrottsrörelsen består av 71 så kallade specialidrottsförbund som organiserar en eller flera idrotter. Fotbollförbundet och Varpaförbundet är två exempel. Förbundens sammanlagda omsättning har ökat markant de senaste decennierna. Från knappt 950 miljoner kronor 1996 till närmare 1,9 miljarder 2017. Ökningen består framför allt av höjda statsbidrag. Förbundens bidragsberoende har också ökat över tid.

Fotbollförbundet omsätter mest

De tio specialidrottsförbund med högst omsättning (kr). År 2017.
Källa: Riksidrottsförbundet

Fotbollförbundet omsatte drygt 513 miljoner kronor 2017. Det är överlägset mest pengar av alla specialidrottsförbund. Därefter följer förbunden för golf, ridsport, ishockey och innebandy med omsättningar på omkring 100 miljoner.

Idrottsförbund med lägst omsättning

De tio specialidrottsförbund med lägst omsättning (kr). År 2017.
Källa: Riksidrottsförbundet

Fördjupning

CIF:s regeringsrapport Statens stöd till idrotten – uppföljning 2017