Pengarna inom idrotten ökar

Statens stöd till idrotten har ökat kraftigt under 2000-talet. Idrottsförbundens omsättning växer också stadigt. Här finns även statistik om dopning och föreningars ekonomiska regelbrott.

Senaste statistiken

 • Motion och fysisk aktivitet

  Vanliga och ovanliga idrottsanläggningar i landets kommuner

  Närmare 100 procent av kommunerna har ett motionsspår eller en idrottshall. Andra anläggningar är mer ovanliga. Knappt tio procent har till exempel en bandyhall eller cricketplan.

 • Föreningsidrott

  Pandemin påverkade ungas idrott väldigt olika

  Totalt sett minskade aktivitetsnivån i barn- och ungdomsidrotten med tio procent 2019–2020. Men idrotterna påverkades väldigt olika under pandemin. Vissa drabbades hårt, inte minst inomhusidrotter. Andra var helt opåverkade.

 • Ekonomi och etik

  Mest coronastöd till kommersiell elitidrott

  Ett statligt kris- och stimulansstöd på närmare 3,5 miljarder kronor beviljades idrottsrörelsen 2020–2021. Mest stöd gick till kommersiell elitidrott som kompensation för förlorade intäkter. Se hur pengarna fördelades.

 • Jämlika förutsättningar

  Kraftig ökning av jämställda förbundsstyrelser

  Kvinnor tar allt större plats i specialidrottsförbundens styrelser. År 2020 hade 86 procent av förbunden en jämställd sammansättning av kvinnor och män. Det är en kraftig ökning jämfört med året innan.

 • Föreningsidrott

  Mängder av mästerskap och massor av medaljer

  OS i Peking är slut. Sverige gjorde sitt bästa vinter-OS genom tiderna, sett till antalet vunna medaljer. Men hur gick det i tidigare mästerskap? Följ den svenska medaljutvecklingen i internationell elitidrott.

 • Motion och fysisk aktivitet

  Hälsotrend bland ungdomar

  Allt fler gymnasieungdomar tycker att det är viktigt att skaffa sig goda hälsovanor och en sund livsstil, visar enkätstudie.

 • Föreningsidrott

  Unga idrottar mer i välmående kommuner

  Unga föreningsidrottar flitigast i medelstora städer och förortskommuner, där inkomsten och utbildningsnivån är hög. Danderyd och Solna toppar kommunlistan. I botten finns flera små landsbygdskommuner. Se läget i samtliga svenska kommuner.

 • Ekonomi och etik

  Idrottsförbundens omsättning ökar

  Idrottsförbundens totala omsättning växer stadigt. Samtidigt har beroendet av statsbidrag ökat. Fotbollförbundet omsätter överlägset mest pengar. Se statstik på alla förbund.

 • Föreningsidrott

  Föreningsidrottandet minskar

  Ungas föreningsidrottande fortsätter falla. Aktivitetsnivån minskar i alla åldersgrupper.

 • Föreningsidrott

  Individuella idrotter växer mest

  Gymnastik, konståkning och taekwondo är de förbund som ser den största ökningen av deltagartillfällen bland barn och ungdomar.