De 71 specialidrottsförbunden i Riksidrottsförbundet skiljer sig åt mycket med avseende på antalet medlemmar, antal föreningar och verksamhet. Detta återspeglas även i förbundens totala omsättning. Den totala omsättningen har emellertid kraftigt ökat sen mitten av 1990-talet.

Specialidrottsförbundens totala omsättning

Specialidrottsförbundens totala omsättning per år under åren 1996-2016 (Mkr).
Källa: Riksidrottsförbundet

Specialidrottsförbund med hög omsättning

De tio specialidrottsförbunden inom idrottsrörelsen med högst omsättning (kr) år 2016.
Källa: Riksidrottsförbundet

Fotbollen har den särklassigt högsta omsättningen av alla specialidrottsförbund med drygt 528 miljoner kronor per år 2016. Därefter kommer förbunden för golf, ridsport, innebandy och ishockey med omsättningar på mellan 94 och 124 miljoner kronor per år.

Förbund med låg omsättning

 

De tio specialidrottsförbunden inom idrottsrörelsen med lägst omsättning (kr) år 2016.
Källa: Riksidrottsförbundet

Fördjupningsmaterial

Läs mer om förbundens omsättning i CIF:s rapport Statens stöd till idrotten – uppföljning 2017