Svenskarna rör sig för lite och sitter stilla för mycket, visar forskning som mäter faktisk rörelse. Den statistik som presenteras här bygger på att människor själva fått uppskatta sin fysiska aktivitet. Observera att vi tenderar att överskatta mängden motion när vi själva får bedöma den.

Två av tre bedömer att de rör sig enligt WHO:s rekommendation

2022-11-28

Andel (%) 16–84 år som anger att de når rekommendationen om minst 150 minuter i veckan av minst måttligt ansträngande fysisk aktivitet. År 2022.
Källa: Nationella folkhälsoenkäten/Folkhälsomyndigheten

För att få en positiv effekt på hälsan bör man motionera minst 150 minuter i veckan, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Se till så att du åtminstone blir andfådd, varm och lite svettig. Träning med högre intensitet ger i allmänhet större hälsoeffekter.

Två av tre svenskar bedömer att de når rekommendationen. Andelen är högst i den yngsta åldersgruppen och lägst i den äldsta. Könsskillnaderna är små. Läs mer om rekommendationer för fysisk aktivitet.

Fyra av tio motionerar minst fem timmar i veckan

2022-11-28

Andel (%) män och kvinnor 16–84 år som anger att de är fysiskt aktiva på minst måttligt ansträngande nivå minst 300 minuter per vecka. År 2022.
Källa: Nationella folkhälsoenkäten/Folkhälsomyndigheten

Omkring 40 procent av svenskarna uppger att de motionerar minst fem timmar i veckan, så att de blir andfådda och svettiga. Den äldsta ålderskategorin skiljer sig från övriga, med en något lägre andel flitiga motionärer. Könsskillnaderna är små.

Många motionerar sällan eller inte alls

2022-11-28

Andel (%) av befolkningen, 6–80 år, som anger att de motionerar minst 1 gång per vecka samt sällan eller aldrig (högst 1–3 gånger/månad). År 2021. Skattade värden.
Fråga: Hur ofta ägnar du dig åt motion/idrott som är måttligt ansträngande, får dig att bli varm/andas något kraftigare än normalt och överstiger 20 minuter?
Källa: Riksidrottsförbundet
/SCB, Svenska folkets relation till motion och idrott

Majoriteten av svenskarna 6–80 år anger att de motionerar åtminstone en gång i veckan. Men drygt 20 procent svarar att de sällan eller aldrig motionerar på fritiden. Andelen inaktiva är lägre bland barn och ungdomar än i övriga åldersgrupper.

Promenader den populäraste motionsaktiviteten

2022-11-28

De tio populäraste idrotts- och motionsaktiviteterna* hos befolkningen (6–80 år) sett till antal utövare år 2021. Skattade värden. Deltagarna i undersökningen kunde välja flera svarsalternativ.
Gång = gång, promenad, power walk, stavgång. Vandring = vandring, hiking, trekking. Yoga = yoga, meditation, qigong, avspänning och dylikt. Gruppträning = aerobics, gympa, step, zumba och dylikt.
*Aktiviteter som utövas regelbundet.

Källa: Riksidrottsförbundet/SCB, Svenska folkets relation till motion och idrott

Att gå, springa och styrketräna är de vanligaste idrotts- och motionsaktiviteterna i Sverige. Det gäller för både män och kvinnor. Endast en lagidrott, fotboll, tar sig in på topp tio-listan.

Hälsotrend bland ungdomar

2020-05-13

Andel (%) gymnasieelever som svarar ”Skaffa mig goda hälsovanor och en sund livsstil. År 1995–2019.
Fråga: Vad är viktigast för dig just nu?
Källa: Ungdomsbarometern – En engagerad idrottsgeneration?

Allt fler gymnasieungdomar tycker att det är viktigt att skaffa sig goda hälsovanor och en sund livsstil, visar en enkätstudie från Ungdomsbarometern. Många träningsintresserade väljer bort föreningsidrotten och dess fokus på tävling. De tränar istället för hälsans skull på ett gym, eller på annat sätt helt på egen hand. Läs mer under Barn och ungdomar.

Ungdomars träning på fritiden

2020-05-13

Andel (%) ungdomar, 15–24 år. År 2019.
Fråga: Hur ofta tränar eller motionerar du, utöver eventuell idrott i skolan?
Källa: Ungdomsbarometern – En engagerad idrottsgeneration?

Tre av fyra ungdomar uppger att de tränar minst någon gång i veckan, utöver skolans idrottsundervisning. En tredjedel säger sig träna eller motionera flera gånger i veckan och 15 procent ”i princip varje dag”. En fjärdedel tränar endast några gånger i månaden eller mindre än så, enligt Ungdomsbarometern.

Fördjupning