Svenskarna rör sig för lite och sitter stilla för mycket. Det visar flera aktuella forskningsstudier. Den statistik som presenteras här bygger på att människor själva fått uppskatta sin fysiska aktivitet. Observera att vi tenderar att överskatta mängden motion när vi själva får bedöma den.

Två av tre bedömer att de rör sig enligt WHO:s rekommendation

 

Andel (%) som anger att de når rekommendationen om minst 150 minuter i veckan av minst måttligt ansträngande fysisk aktivitet. År 2020.
Källa: Nationella folkhälsoenkäten/Folkhälsomyndigheten

För att få en positiv effekt på hälsan bör man motionera minst 150 minuter i veckan, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Se till så att du åtminstone blir andfådd, varm och lite svettig. Träning med högre intensitet ger i allmänhet större hälsoeffekter.

Två av tre svenskar bedömer att de når rekommendationen. Andelen är högst i den yngsta åldersgruppen och lägst i den äldsta. Könsskillnaderna är små. Läs mer om fysisk aktivitet och rekommendationer.

Fyra av tio motionerar minst fem timmar i veckan

Andel (%) män och kvinnor som anger att de är fysiskt aktiva på minst måttligt ansträngande nivå minst 300 minuter per vecka. År 2020.
Källa: Nationella folkhälsoenkäten/Folkhälsomyndigheten

Närmare 40 procent av svenskarna uppger att de motionerar minst fem timmar i veckan, så att de blir andfådda och svettiga. Flest flitiga motionärer finns i de yngre ålderskategorierna.

Många motionerar sällan eller inte alls

Andel (%) av befolkningen, 6–80 år, som anger att de motionerar minst 1 gång per vecka samt sällan eller aldrig (högst 1–3 gånger/månad). År 2017. Skattade och avrundade värden.
Källa: Riksidrottsförbundet/SCB, Svenska folkets relation till motion och idrott

Ungefär en fjärdedel i åldrarna 6–80 år svarar att de sällan eller aldrig motionerar på fritiden. Andelen stiger med ökande ålder och är dubbelt så stor i den äldsta åldersgruppen jämfört med den yngsta.

Fler män bland de minst aktiva

Andel (%) kvinnor och män, 6–80 år, som anger att de motionerar minst en gång per vecka samt sällan eller aldrig (högst 1–3 gånger/månad). År 2017. Skattade och avrundade värden.
Källa: Riksidrottsförbundet/SCB, Svenska folkets relation till motion och idrott

En större andel män än kvinnor svarar att de sällan eller aldrig motionerar. Dessutom är det färre män än kvinnor som motionerar minst en gång per vecka.

Promenader den populäraste motionsaktiviteten

De tio populäraste idrotts- och motionsaktiviteterna i Sverige år 2016, 6–80 år, sett till antalet regelbundna utövare. Skattade värden. Deltagarna i undersökningen kunde välja flera svarsalternativ. Promenad = promenad, power walk, stavgång. Gruppträning = aerobics, gympa, step, zumba och dylikt. Yoga = yoga, meditation, qigong, avspänning och dylikt.
Källa: Riksidrottsförbundet/SCB

Promenader, löpning och styrketräning är de vanligaste idrotts- och motionsaktiviteterna i Sverige, både bland kvinnor och män. De populäraste träningsformerna är alltså sådana som utövas på egen hand. Endast en lagidrott, fotboll, tar sig in på topp tio-listan.

Hälsotrend bland ungdomar

Andel (%) gymnasieelever som svarar ”Skaffa mig goda hälsovanor och en sund livsstil. År 1995–2019.
Fråga: Vad är viktigast för dig just nu?
Källa: Ungdomsbarometern – En engagerad idrottsgeneration?

Allt fler gymnasieungdomar tycker att det är viktigt att skaffa sig goda hälsovanor och en sund livsstil, visar en enkätstudie från Ungdomsbarometern. Många träningsintresserade väljer bort föreningsidrotten och dess fokus på tävling. De tränar istället på gym eller helt på egen hand för sin hälsas skull. Läs mer under Barn och ungdomar.

Ungdomars träning på fritiden

Andel (%) ungdomar, 15–24 år. År 2019.
Fråga: Hur ofta tränar eller motionerar du, utöver eventuell idrott i skolan?
Källa: Ungdomsbarometern – En engagerad idrottsgeneration?

Tre av fyra ungdomar uppger att de tränar minst någon gång i veckan, utöver skolans idrottsundervisning. En tredjedel säger sig träna eller motionera flera gånger i veckan och 15 procent ”i princip varje dag”. En fjärdedel tränar endast några gånger i månaden eller mindre än så.