Uppskattningsvis 890 000 personer i Sverige har ledaruppdrag i en idrottsförening, till exempel som tränare, styrelsemedlem eller funktionär. De allra flesta arbetar ideellt. Fler män än kvinnor är ledare.

Ledaruppdrag i olika åldersgrupper

Andel i olika åldersgrupper som anger att de har ledaruppdrag i en idrottsförening. År 2017. Skattade siffror. Totalt finns uppskattningsvis 822 000 ledare.
Källa: Riksidrottsförbundet/SCB, Svenska folket relation till idrott och motion

Närmare hälften av alla ledare är över 40 år. En viktig förklaring är att många i medelåldern väljer att bli ledare för sina egna barn.

Unga med ledaruppdrag inom idrotten

Antal unga med ledaruppdrag i en idrottsförening. År 2017. Skattade siffror.
Källa: Riksidrottsförbundet/SCB, Svenska folket relation till idrott och motion

Uppskattningsvis tio procent av alla barn och ungdomar i Sverige är ledare i en idrottsförening. Flest ledare finns i kategorin 13–18 år, närmare 20 procent. Motsvarande siffra i kategorin 6–12 år är fyra procent. I gruppen unga vuxna, 19–25 år, hade cirka tio procent ett uppdrag som ledare i en idrottsförening 2017.

Fler män än kvinnor har ledaruppdrag

Andel män och kvinnor med ledaruppdrag i en idrottsförening. År 2018. Skattade siffror.
Källa: Riksidrottsförbundet/SCB, Svenska folket relation till idrott och motion

Riksidrottsförbundet beräknar att det finns fler manliga än kvinnliga ledare inom idrottsrörelsen. Men statistiken indikerar samtidigt en kraftig ökning av andelen kvinnliga ledare under 2000-talet. Totalt har uppskattningsvis 890 000 personer i Sverige ett ledaruppdrag.

Drygt 7 av 10 landslagstränare är män

Andel manliga och kvinnliga landslagstränare i Sverige år 2017. Totalt 761 personer.
Källa: Riksidrottsförbundet

En stor majoritet av tränarna för svenska landslag är män. Av totalt 761 tränare var drygt 560 män år 2017.

Fördjupning

CIF:s regeringsrapport Statens stöd till idrotten – uppföljning 2018