Uppskattningsvis 746 000 personer i Sverige har ledaruppdrag i en idrottsförening. De allra flesta av dem är ideellt engagerade.

Fler män har ledaruppdrag

2022-12-19

Andel (%) män och kvinnor med ledaruppdrag* i en idrottsförening. År 2021. Skattade värden.
*Ledare, tränare, styrelsemedlem, domare, funktionär eller liknande.
Källa: Riksidrottsförbundet/SCB, Svenska folket relation till idrott och motion

Fler män än kvinnor har ledaruppdrag inom idrottsrörelsen, 65 procent respektive 35 procent. Riksidrottsförbundet uppskattar att totalt 746 000 personer är engagerade som ledare, tränare, styrelsemedlem, domare, funktionär eller liknande.

Ledaruppdrag i olika åldersgrupper

2022-12-19

Andel (%) i olika åldersgrupper som anger att de har ledaruppdrag (ledare, tränare, styrelsemedlem, domare, funktionär) i en idrottsförening. År 2021. Skattade värden.
Källa: Riksidrottsförbundet/SCB, Svenska folket relation till idrott och motion

Personer med ledaruppdrag i idrottsföreningar är i de allra flesta fall vuxna över 18 år. Drygt tio procent är yngre än 18 år.

Unga med ledaruppdrag inom idrotten

2022-12-19

Antal unga med ledaruppdrag (ledare, tränare, styrelsemedlem, domare, funktionär) i en idrottsförening. År 2021. Skattade värden.
Källa: Riksidrottsförbundet/SCB, Svenska folket relation till idrott och motion

I idrottsrörelsen finns närmare 140 000 unga ledare 6–25 år.

7 av 10 landslagsledare är män

2024-04-04

Andel (%) män och kvinnor som är ledare och tränare för landslagsverksamhet i Sverige år 2022. Totalt 1 081 personer.
Källa: Riksidrottsförbundet

En stor majoritet av svenska landslagsledare/tränare är män. Av totalt 1 081 personer var 68 procent män och 32 procent kvinnor år 2022.

Fördjupning