Uppskattningsvis 822 000 personer i Sverige har ledaruppdrag i en idrottsförening, till exempel som tränare, styrelsemedlem eller funktionär. Fler män än kvinnor är ledare.

Ledaruppdrag i olika åldersgrupper

Andel i olika åldersgrupper som anger att de har ledaruppdrag i en idrottsförening. År 2017. Skattade siffror. Totalt finns uppskattningsvis 822 000 ledare.
Källa: Riksidrottsförbundet/SCB, Svenska folket relation till idrott och motion

Närmare hälften av alla ledare är över 40 år. En viktig förklaring är att många i medelåldern väljer att bli ledare för sina egna barn.

Unga med ledaruppdrag inom idrotten

Antal unga med ledaruppdrag i en idrottsförening. År 2017. Skattade siffror.
Källa: Riksidrottsförbundet/SCB, Svenska folket relation till idrott och motion

Totalt cirka 240 000 barn och ungdomar är ledare i en idrottsförening. Flest ledare finns i kategorin 13–18 år. Cirka 18 procent av befolkningen i den åldersgruppen hade ett ledaruppdrag 2017. Motsvarande siffra i kategorin 6–12 år är fyra procent. I gruppen unga vuxna, 19–25 år, hade tio procent ett uppdrag som ledare i en idrottsförening.

Fler män än kvinnor har ledaruppdrag

Andel män och kvinnor med ledaruppdrag i en idrottsförening. År 2017. Skattade siffror.
Källa: Riksidrottsförbundet och SCB

Riksidrottsförbundet beräknar att det finns cirka 469 000 manliga ledare inom idrottsrörelsen. Det motsvarar tio procent av männen i Sverige 2017. Antalet kvinnliga ledare är cirka 353 000. Det motsvarar åtta procent av den kvinnliga befolkningen.

7 av 10 landslagstränare är män

Andel manliga och kvinnliga landslagstränare i Sverige år 2015. Totalt 698 personer.
Källa: Riksidrottsförbundet

En stor majoritet av tränarna för svenska landslag är män. Av totalt cirka 700 tränare var drygt 70 procent män år 2015.

Fördjupning

CIF:s regeringsrapport Statens stöd till idrotten – uppföljning 2018