Uppskattningsvis 880 000 personer i Sverige har ledaruppdrag i en idrottsförening. De allra flesta arbetar ideellt.

Fler män än kvinnor har ledaruppdrag

Andel män och kvinnor med ledaruppdrag (ledare, tränare, styrelsemedlem, domare, funktionär) i en idrottsförening. År 2019. Skattade siffror.
Källa: Riksidrottsförbundet/SCB, Svenska folket relation till idrott och motion

Riksidrottsförbundet beräknar att det finns fler manliga än kvinnliga ledare inom idrottsrörelsen. Men statistiken indikerar en ökning av andelen kvinnliga ledare under 2000-talet. Totalt har uppskattningsvis 882 000 personer i Sverige ett ledaruppdrag.

7 av 10 landslagstränare är män

Andel manliga och kvinnliga landslagstränare i Sverige år 2019. Totalt 977 personer.
Källa: Riksidrottsförbundet

En stor majoritet av tränarna för svenska landslag är män. Av totalt 977 tränare var 671 män och 306 kvinnor år 2019.

Ledaruppdrag i olika åldersgrupper

Andel i olika åldersgrupper som anger att de har ledaruppdrag (ledare, tränare, styrelsemedlem, domare, funktionär) i en idrottsförening. År 2019. Skattade siffror. Totalt finns uppskattningsvis 882 000 ledare.
Källa: Riksidrottsförbundet/SCB, Svenska folket relation till idrott och motion

Ledare i idrottsföreningar är i de allra flesta fall vuxna över 18 år. Cirka 20 procent är yngre.

Unga med ledaruppdrag inom idrotten

Antal unga med ledaruppdrag (ledare, tränare, styrelsemedlem, domare, funktionär) i en idrottsförening. År 2019. Skattade siffror.
Källa: Riksidrottsförbundet/SCB, Svenska folket relation till idrott och motion

Cirka tio procent av alla barn och ungdomar i Sverige är ledare i en idrottsförening. Flest unga ledare finns bland 19-25-åringar. Stora felmarginaler gör dock statistiken osäker.