Hur många har ledaruppdrag inom idrotten?

Antal i befolkningen som anger att de har ledaruppdrag inom idrottsrörelsen år 2016. Skattade siffror.

Källa: Svenska folkets relation till motion och idrott, Riksidrottsförbundet och SCB

Kvinnor och män som idrottsledare

Andel män och kvinnor med ledaruppdrag inom idrotten år 2016.

Källa: Riksidrottsförbundet och SCB

Riksidrottsförbundet beräknar att det finns cirka 491 000 manliga ledare inom idrotten, vilket motsvarar elva procent av männen i Sverige år 2016. Motsvarande antal och andel för kvinnor är 349 000 och åtta procent.

Unga med ledaruppdrag inom idrotten

Antal unga med ledaruppdrag inom idrotten år 2016.

Källa: Riksidrottsförbundet och SCB

42 000 barn motsvarar cirka fem procent av befolkningen i den åldern år 2016. 147 000 ungdomar motsvarar cirka 23 procent av befolkningen i den åldern. 62 000 yngre vuxna motsvarar cirka sju procent av befolkningen i den åldern.

Hur stor andel av landslagstränarna är män respektive kvinnor?

Andel manliga och kvinnliga landslagstränare i Sverige år 2015. Totalt 698 personer.

Källa: Riksidrottsförbundet

En stor majoritet av landslagstränarna år 2015 var män. 496 personer motsvarande 71 procent. 202 landslagstränare var kvinnor motsvarande 29 procent.

Fördjupningsmaterial

Läs mer om ledarfrågor inom idrotten i CIF:s rapport Vem håller i klubban?