Centrum för idrottsforskning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.idrottsstatistik.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS).

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.idrottsstatistik.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.
Du kan mejla till cif@gih.se eller ringa 08-120 537 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Bristerna är både tekniska och redaktionella.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning med nedsatt färgseende, synförmåga eller helt utan synförmåga

● Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ. [WCAG 1.1.1 (A)]
● Det är inte alltid angivet i kod vad sidans olika delar har för roll [WCAG 1.3.1 (A)]

Problem vid användning av verktyg för att förstå webbplatsen, till exempel skärm/uppläsning av sida

● Webbplatsen går inte överallt att navigera och hantera med enbart ett tangentbord. [WCAG 2.1.1 (A)]
● Koden validerar inte alltid. [WCAG 4.1.1 (A)]

Problem vid användning med nedsatt kognitiv förmåga

● Sökfunktionen saknar label. [WCAG 3.3.2 (A)]

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2023-12-31.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten med en granskning som motsvarar kriterier i WCAG 2.1 med prioritet A och AA enligt EN 301 549. Granskningen gjordes 2019.
Webbplatsen publicerades i april 2018.
Redogörelsen uppdaterades senast den 20 september 2023.