Coronapengar gav kraftig ökning av statens idrottsstöd