Rubrik H1

Rubrik H2

Rubrik H3

Rubrik H4

Rubrik H5
Rubrik H6

Dagligen deltar drygt 157 000 unga i en idrotts­aktivitet. Det är en betydande mängd aktiviteter som bedrivs i svensk idrottsrörelse en genomsnittlig dag. Sammanlagt beviljades landets idrottsföreningar stöd för 57,5 miljoner deltagartillfällen och den största andelen är barn och ungdomar mellan 7 och 16 år.Det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) är ett generellt, statligt aktivitets­stöd riktat till lokala och ideella ungdomsorganisationer. Bidragsberättigade deltagare är barn och ung­domar i åldern 7–25 år och ledare i åldern 13–25 år. För deltagare och ledare inom idrott för personer med funktionsnedsättningar finns ingen övre åldersgräns, vilket förklarar kategorin över 26 år.

Text under grafen