Rubrik H1

Rubrik H2

Rubrik H3

Rubrik H4

Rubrik H5
Rubrik H6

Dagligen deltar drygt 157 000 unga i en idrotts­aktivitet. Det är en betydande mängd aktiviteter som bedrivs i svensk idrottsrörelse en genomsnittlig dag. Sammanlagt beviljades landets idrottsföreningar stöd för 57,5 miljoner deltagartillfällen och den största andelen är barn och ungdomar mellan 7 och 16 år.Det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) är ett generellt, statligt aktivitets­stöd riktat till lokala och ideella ungdomsorganisationer. Bidragsberättigade deltagare är barn och ung­domar i åldern 7–25 år och ledare i åldern 13–25 år. För deltagare och ledare inom idrott för personer med funktionsnedsättningar finns ingen övre åldersgräns, vilket förklarar kategorin över 26 år.

Marie test

Det här bör vara en rubrik H4

Detta är en text som Futurniture lagt in.
Statens stöd till idrotten 2016 (PDF, 350kb).

Det här bör vara en rubrik H4

Detta är en text som vi skrivit om idrotten. Vi kommer att fortsätta med mer text här.
De aktiva och de inakitva 2016 (PDF, 145kb).

Rubrik i H4

Ett stycke till med text. Ett stycke till med text. Ett stycke till med text. Ett stycke till med text. Ett stycke till med text. Ett stycke till med text. Ett stycke till med text.