Fler män än kvinnor är engagerade på olika poster i landets lokala idrottsföreningar. Statistiken bygger på en stor enkätstudie av Centrum för idrottsforskning.

Majoritet män i föreningars styrelser

2016-05-15

Andel (%) män och kvinnor i idrottsföreningars styrelser. År 2016. Uppgifterna bygger på svar från över 6 000 föreningar.
Källa: Vem håller i klubban? Centrum för idrottsforskning (2016)

Idrottsföreningars styrelsesammansättning

2016-05-15

Andel (%) män och kvinnor i idrottsföreningarnas styrelser efter styrelsepost. År 2016. Uppgifterna bygger på svar från över 6 000 föreningar.
Källa: Vem håller i klubban? Centrum för idrottsforskning (2016)

Statistiken visar en tydlig övervikt av män i idrottsföreningarnas styrelser. Posten som ordförande är särskilt mansdominerad. Endast rollen som sekreterare har lika stor andel män som kvinnor.

Fördjupning