Gymnastik är Sveriges snabbast växande idrott just nu och har över 200 000 utövare. En stor del av anledningen är att parkour drar till sig allt fler unga killar. Parkour kommer ursprungligen från Frankrike. I Sverige har parkour ökat snabbt och på bara fem år har klubbarna ökat 50 procent i antal. Idag finns cirka 150 föreningar från Skanör i söder till Luleå i norr.

Andra idrotter som ökat mycket mellan 2010 och 2016 är konståkning, taekwondo, budo, karate och simning. Alla dessa är individuella idrotter.

Utvecklingen 2010-2016 för de 20 största specialidrottsförbunden

Utvecklingen 2010-2016 för de 20 största specialidrottsförbunden med avseende på deras barn- och ungdomsverksamhet (LOK-stöd)

Källa: Riksidrottsförbundet

Diagrammet visar att gymnastik, konståkning och de asiatiska kampsporterna budo- och kampsport samt taekwondo har haft kraftiga ökningar i verksamhet under tidsperioden. Gymnastiken har ökat sin verksamhet med hela 55 procent. Andra idrotter som har ökat relativt mycket är karate (16 %) och simidrott (14 %). De idrotter som har minskat mest i omfattning är boxning, bordtennis och ridsport, med minskningar på 19, 18 respektive 17 procent. Andra idrotter som redovisar en relativt stor minskning i omfattning är bandy, friidrott, tennis, basket och golf. Dessa idrotter har alla minskat mellan 9-15 procent under tidsperioden.

Utvecklingen för pojkar 2010-2016

Utvecklingen 2010-2016 för de 20 största specialidrottsförbunden med avseende på deras barn- och ungdomsverksamhet för pojkar (LOK-stöd)

Källa: Riksidrottsförbundet

Under perioden är det framförallt gymnastik som ökat kraftigt (men från en låg nivå) hos pojkar. Även konståkning (23 %), simidrott (11 %), fotboll (9 %) och de asiatiska kampsporterna budo och kampsport (12 %) samt taekwondo (16) har ökat mest hos pojkar. Bland de idrotter som minskat allra mest finns bordtennis, boxning och bandy, med minskningar på mellan 14-18 procent.

 

Utvecklingen för flickor 2010-2016

Utvecklingen 2010-2016 för de 20 största specialidrottsförbunden med avseende på deras barn- och ungdomsverksamhet för flickor (LOK-stöd)

Källa: Riksidrottsförbundet

Under tidsperioden är det framförallt de asiatiska kampsporterna budo och kampsport (42 %) och taekwondo (52 %) samt gymnastik (44 %) som ökat i omfattning hos flickor. Även konståkning, karate och simidrott har gått framåt relativt kraftigt.

Stora skillnader även mellan liknande idrotter

Att vissa idrotter ökar i omfattning behöver inte betyda att alla idrotter som liknar varandra ökar. Nedan ges ett exempel på utvecklingen av idrotter inom kampsporter. Många kampsportsidrotter har ökat i storlek under de senaste åren, men uppgången gäller inte alla idrotter inom kampsport. Diagrammet nedan visar på denna trend.

Förändring i verksamhetens storlek (träningstillfällen) inom kampsportsidrotter, 2010-2016.

Källa: Riksidrottsförbundet

Kampsporter har ökat sin verksamhet med tio procent under tidsperioden, men ökningen gäller inte alla. De som ökat är taekwondo, fäktning, budo och karate. Boxning och brottning har däremot minskat relativt kraftigt. Vad detta beror på förtjänar vidare analyser och uppföljning. Tävlar kampsporterna om samma individer? Gör konkurrensen att vissa växer medan andra tappar? Eller är det nya individer som hittar till en viss kampsport men inte till andra.

Fördjupningsmaterial

Läs mer om svensk föreningsidrott i CIF:s rapport Statens stöd till idrotten – uppföljning 2017