Gymnastik är Sveriges snabbast växande idrott just nu och har över 200 000 utövare. En stor del av anledningen är att parkour drar till sig allt fler unga killar. Parkour kommer ursprungligen från Frankrike. I Sverige har parkour ökat snabbt och på bara fem år har klubbarna ökat 50 procent i antal. Idag finns cirka 150 föreningar från Skanör i söder till Luleå i norr.

Andra idrotter som ökat mycket mellan 2010 och 2016 är konståkning, taekwondo, budo, karate och simning. Alla dessa är individuella idrotter.

Utvecklingen 2010-2016 för de 20 största specialidrottsförbunden

Utvecklingen 2010-2016 för de 20 största specialidrottsförbunden med avseende på deras barn- och ungdomsverksamhet (LOK-stöd)

Källa: Riksidrottsförbundet

Stora skillnader även mellan liknande idrotter

Att vissa idrotter ökar i omfattning behöver inte betyda att alla idrotter som liknar varandra ökar. Nedan ges ett exempel på utvecklingen av idrotter inom kampsporter. Många kampsportsidrotter har ökat i storlek under de senaste åren, men uppgången gäller inte alla idrotter inom kampsport. Diagrammet nedan visar på denna trend.

Förändring i verksamhetens storlek (träningstillfällen) inom kampsportsidrotter, 2010-2016.

Källa: Riksidrottsförbundet

Kampsporter har ökat sin verksamhet med tio procent under tidsperioden, men ökningen gäller inte alla. De som ökat är taekwondo, fäktning, budo och karate. Boxning och brottning har däremot minskat relativt kraftigt. Vad detta beror på förtjänar vidare analyser och uppföljning. Tävlar kampsporterna om samma individer? Gör konkurrensen att vissa växer medan andra tappar? Eller är det nya individer som hittar till en viss kampsport men inte till andra.

Fördjupningsmaterial

Läs mer om svensk föreningsidrott i CIF:s rapport Statens stöd till idrotten – uppföljning 2016