Vissa idrotter växer kraftigt bland barn och ungdomar. Andra minskar i popularitet. Gymnastik sticker ut som den stora vinnaren under senare år.

Individuella idrotter växer mest

Utvecklingen för de 20 största specialidrottsförbunden, baserat på antal deltagartillfällen, flickor och pojkar 7–20 år. År 2010–2016.
Källa: Riksidrottsförbundet/LOK-stöd

Gymnastik, konståkning och flera asiatiska kampsporter har lyckats särskilt väl med att locka barn och ungdomar till sina verksamheter under senare år. Generellt sett växer de idrotter som ökat deltagandet bland flickor. Notera att de förbund som ökar mest organiserar individuella idrotter. Samtidigt minskar antalet deltagartillfällen för flera stora lagidrotter. Idrottsrörelsen rymmer drygt 70 idrottsförbund som organiserar totalt cirka 250 idrotter.

Parkour lockar pojkar till gymnastiken

Utvecklingen för de 20 största specialidrottsförbunden, baserat på antal deltagartillfällen, flickor och pojkar 7–20 år. År 2010–2016.
Källa: Riksidrottsförbundet/LOK-stöd

Gymnastik ökar kraftigt i popularitet bland pojkar, men från en låg nivå. En viktig förklaring är att parkour i dag är en del av gymnastikföreningarnas utbud. Även konståkning och asiatiska kampsporter växer bland pojkar. Bandy och boxning är de förbund, bland de 20 största, som fått se den kraftigaste nedgången i antalet deltagartillfällen sedan 2010.

Asiatisk kampsport trendigt bland flickor

Utvecklingen för de 20 största specialidrottsförbunden, baserat på antal deltagartillfällen, flickor och pojkar 7–20 år. År 2010–2016.
Källa: Riksidrottsförbundet/LOK-stöd

Utvecklingen för flickor liknar den för pojkar. Asiatiska kampsporter och gymnastik växer mest. Även konståkning och simning går framåt. Till skillnad från pojkarna ökar flickors deltagartillfällen för lagidrotter på is: ishockey och bandy. Bordtennis är det förbund bland de 20 största som haft svårast att få flickor till verksamheten sedan 2010.

Kampsporterna utvecklas olika

Utvecklingen inom specialidrottsförbund som organiserar kampsport, baserat på antal deltagartillfällen, flickor och pojkar 7–20 år. År 2010–2016.
Källa: Riksidrottsförbundet/LOK-stöd

Asiatiska kampsporter är populära bland barn och ungdomar. Men ökningen i antal deltagartillfällen gäller inte alla förbund. Mer traditionella kampsporter som boxning och brottning har tvärtom tappat deltagare.

Fördjupning

CIF:s regeringsrapport Statens stöd till idrotten – uppföljning 2018