Vissa idrotter växer kraftigt bland barn och ungdomar. Andra minskar i popularitet. Gymnastik sticker ut som den stora vinnaren under det senaste decenniet. Idrottsrörelsen rymmer 71 idrottsförbund och cirka 250 idrotter. Statistiken är baserad på statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK).

Individuella idrotter växer mest

Utvecklingen för de 20 största specialidrottsförbunden med avseende på barn- och ungdomsverksamhet (LOK-stöd). År 2010–2016.
Källa: Riksidrottsförbundet

Gymnastik, konståkning och flera asiatiska kampsporter är de idrotter som ökat mest under tidsperioden. Notera är att samtliga är individuella idrotter. Samtidigt minskar flera traditionella lagidrotter. De idrotter som varit framgångsrika i att locka flickor till sin verksamhet växer generellt sett. Motsatt utveckling gäller för idrotter som inte lyckats attrahera flickorna.

Parkour lockar pojkar till gymnastiken

Utvecklingen för de 20 största specialidrottsförbunden med avseende på barn- och ungdomsverksamhet för pojkar (LOK-stöd). År 2010–2016.
Källa: Riksidrottsförbundet

Gymnastik har ökat kraftigt i popularitet bland pojkar, men från en låg nivå. En viktig förklaring stavas parkour. På bara fem år har antalet föreningar ökat från cirka 100 till omkring 150 stycken. Även konståkning och asiatiska kampsporter har lyckats väl med att attrahera pojkar under tidsperioden. Bordtennis, boxning och bandy tillhör de större idrotter som minskat mest.

Asiatisk kampsport trendigt bland flickor

Utvecklingen 2010–2016 för de 20 största specialidrottsförbunden med avseende på deras barn- och ungdomsverksamhet för flickor (LOK-stöd)
Källa: Riksidrottsförbundet

Utvecklingen för flickor liknar den för pojkar. Asiatiska kampsporter och gymnastik växer mest. Även konståkning och simning har gått framåt liksom lagidrotter på is, ishockey och bandy. Bordtennis har haft svårast att få flickor till verksamheten.

Kampsporterna utvecklas olika

Förändring i verksamhetens storlek (träningstillfällen) inom kampsportsidrotter. År 2010–2016.
Källa: Riksidrottsförbundet

Kampsporterna har ökat sin verksamhet med tio procent 2010–2016. Men ökningen gäller inte alla. Boxning och brottning har minskat relativt kraftigt. Vad detta beror på förtjänar vidare analyser och uppföljning.

Fördjupning

CIF:s regeringsrapport Statens stöd till idrotten – uppföljning 2018