Den svenska idrottsrörelsen är betydande och berör många personer i form av ledare, medlemmar och aktiva utövare. Idrotternas storlek och verksamhet varierar mycket kraftigt. Idrottsrörelsens 71 specialidrottsförbund är en brokig skara av både stora och små sammanslutningar. Tio specialidrottsförbund är stora med medlemsantal på över 100 000 vardera. Tillsammans utgör de 62 procent av Riksidrottsförbundets totala medlemskår. Nio specialidrottsförbund har ett medlemsantal på 50 000–100 000 personer, motsvarande 20 procent av den totala medlemskåren. Resterande 52 specialidrottsförbund har alla medlemsantal på mindre än 50 000 personer (18%).

Allmän information om idrottsrörelsen

Allmän information om idrottsrörelsen år 2016 och utbudet av idrottsanläggningar. Antalet idrottsanläggningar är en grov uppskattning. Det finns fler idrotter än specialidrottsförbund eftersom vissa förbund organiserar flera idrotter, till exempel Svenska skidförbundet som bland annat har längdåkning, alpint, backhoppning, freeskiing och rullskidåkning i sin organisation.

Källa: Riksidrottsförbundet

De tio största specialidrottsförbunden

De tio specialidrottsförbund inom idrottsrörelsen med flest antal träningstillfällen och sammankomster baserat på statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK) år 2016. Statistiken avser barn och unga i åldern 7-25 år. Många lokalföreningar i Friskis&Svettis är medlemmar i Svenska Friidrottsförbundet. Siffrorna för friidrotten speglar således inte enbart friidrottsverksamheten i Sverige. Enligt statistik från Riksidrottsförbundet år 2017 handlar det om totalt 85 lokalföreningar i Friskis&Svettis som är medlemmar i Svenska friidrottsförbundet. Det motsvarar 8,4 procent av friidrottens 1 009 föreningar och 19,1 procent av träningstillfällen inom friidrotten (278 036 av 1 455 072 deltagartillfällen).

Källa: Riksidrottsförbundet

Fotbollen står för den särklassigt största andelen träningstillfällen och antal sammankomster av de tio största specialidrottsförbunden på listan. Träningstillfällen och sammankomster speglar hur stor verksamhet idrotten har. Fotbollen har cirka fyra gånger större verksamhet jämfört med innebandy och ishockey som är tvåa och trea på listan. De flesta specialidrottsförbund ökar i verksamhet jämfört med tidigare jämförbara år, det vill säga 2014 och 2015 (visas ej i tabellen).

Specialidrottsförbund med flest föreningar

Specialidrottsförbund med flest registrerade föreningar år 2016. En del föreningar består av olika sektioner och finns därmed med i flera specialidrottsförbund.

Källa: Riksidrottsförbundet

Många specialidrottsförbund på listan med flest föreningar har runt 1 000 registrerade föreningar – skyttesport, gymnastik, friidrott och innebandy. Fotboll har betydligt fler med sina dryga 3 200 föreningar i landet, vilket är cirka 2,5 gånger fler än inom skidsport och skolidrott vilka är tvåa respektive trea på listan.

Specialidrottsförbund med flest medlemmar

Specialidrottsförbund med flest medlemmar år 2016.

Källa: Riksidrottsförbundet

Fotboll uppskattas ha klart flest antal medlemmar av specialidrottsförbunden i Sverige med sina dryga 654 000 medlemmar, med golf på god andraplats med sina dryga 482 000. Friidrott har många medlemmar i relation till antalet registrerade föreningar vilket främst kan förklaras av att många lokalföreningar i Friskis & Svettis är medlemmar i Friidrottsförbundet. Det genomsnittliga antalet medlemmar i förbunden är 61 000 stycken, men snittet dras upp kraftigt av fotbollen. Medianen (det vill säga det förbund som ligger i mitten av alla förbund i antal medlemmar) i antalet medlemmar är 18 883 stycken (taekwando).

Specialidrottsförbund med lägst antal föreningar

Specialidrottsförbund med lägst antal föreningar år 2016.

Källa: Riksidrottsförbundet

Specialidrottsförbund med lägst antal medlemmar

De tio specialidrottsförbund med lägst antal medlemmar år 2016.

Källa: Riksidrottsförbundet

De specialidrottsförbund med lägst antal medlemmar har alla mellan 600-3 500 medlemmar. Det genomsnittliga antalet medlemmar i förbunden är 61 000, men snittet dras upp kraftigt av fotbollen. Medianen (det vill säga, det förbund som ligger i mitten av alla förbund i antal medlemmar) i antalet medlemmar är 18 883 stycken (taekwando).

Specialidrottsförbund med flest manliga medlemmar

Specialidrottsförbund med störst antal manliga medlemmar (svart stapel). Diagrammet visar även antal kvinnliga medlemmar inom det aktuella specialidrottsförbundet (vit stapel).

Källa: Riksidrottsförbundet

Specialidrottsförbund med flest kvinnliga medlemmar

Specialidrottsförbund med störst antal kvinnliga medlemmar (svart stapel). Diagrammet visar även antal manliga medlemmar inom den aktuella idrotten (vit stapel).

Källa: Riksidrottsförbundet

Läs mer om svensk föreningsidrott

Statens stöd till idrotten – uppföljning 2017