Att följa regler är en viktig etisk fråga för idrottsrörelsen. Brott mot regler inträffar under matcher och tävlingar, men även i föreningarnas arbete med ekonomi och administration. Här presenteras resultat från en stor enkätstudie riktad till kassörer i svenska idrottsföreningar. Studien är gjord av Centrum för idrottsforskning.

Omedvetna regelbrott

Kassörers bedömning av hur vanligt det är med omedvetna regelbrott i idrottsföreningar. Andel som svarat ”mycket vanligt” och ”ganska vanligt”. 5 480 idrottsföreningar deltog i studien. År 2014.
Källa: Centrum för idrottsforskning, Etik och ekonomi i idrottsföreningar (2014)

Det är vanligt med omedvetna regelbrott i svenska idrottsföreningar. Mer än hälften av kassörerna tror att sådana brott förekommer ofta eller ganska ofta. Notera att kassörerna har svarat på en fråga om situationen i idrottsföreningar generellt, inte specifikt om den förening de själva företräder.

Medvetna regelbrott för att gagna föreningen

Kassörers bedömning av hur vanligt det är med medvetna regelbrott i syfte att gagna idrottsföreningar. Andel som svarat ”mycket vanligt” och ”ganska vanligt”. 5 480 idrottsföreningar deltog i studien. År 2014.
Källa: Centrum för idrottsforskning, Etik och ekonomi i idrottsföreningar (2014)

Ungefär en av fyra kassörer tror att det ofta förekommer medvetna regelbrott i syfte att gagna den egna föreningen. Kassörerna har svarat på en fråga om situationen i idrottsföreningar generellt, inte specifikt om den förening de själva företräder.

Medvetna regelbrott för personlig vinning

Kassörers bedömning av hur vanligt det är med medvetna regelbrott i idrottsföreningar för personlig vinning. Andel som svarat ”mycket vanligt” och ”ganska vanligt”. 5 480 idrottsföreningar deltog i studien. År 2014.
Källa: Centrum för idrottsforskning, Etik och ekonomi i idrottsföreningar (2014)

Medvetna regelbrott för personlig vinnings skull är ovanliga, bedömer kassörerna i svenska idrottsföreningar. Endast sex procent tror att den typen av allvarligare regelbrott förekommer ofta eller ganska ofta. Kassörerna har svarat på en fråga om situationen i idrottsföreningar generellt, inte specifikt om den förening de själva företräder.

Fördjupning

CIF:s rapport Etik och ekonomi i idrottsföreningar