Brott mot regler inträffar under tävling, men även i föreningarnas arbete med ekonomi och administration. Det saknas nationell och uppdaterad statistik om ekonomiska regelbrott. En enkätundersökning med ett stort antal kassörer ger här en bild av problemets omfattning. Studien gjordes 2014.

Vanligt med omedvetna regelbrott i idrottsföreningar

2014-05-15

Kassörers bedömning av hur vanligt det är med omedvetna regelbrott i idrottsföreningar. Andel som svarat ”mycket vanligt” och ”ganska vanligt”. 5 480 idrottsföreningar deltog i studien. År 2014.
Kassörerna har svarat på en fråga om situationen i idrottsföreningar generellt, inte specifikt om den förening de själva företräder.
Källa: Centrum för idrottsforskning, Etik och ekonomi i idrottsföreningar (2014)

Drygt hälften av de tillfrågade kassörerna tror att det är mycket eller ganska vanligt med omedvetna regelbrott. Orsaken till regelbrotten kan till exempel vara okunskap, slarv eller brist på tid.

Många föreningar fuskar medvetet med ekonomin

2014-05-15

Kassörers bedömning av hur vanligt det är med medvetna regelbrott i syfte att gagna idrottsföreningar. Andel som svarat ”mycket vanligt” och ”ganska vanligt”. 5 480 idrottsföreningar deltog i studien. År 2014.
Kassörerna har svarat på en fråga om situationen i idrottsföreningar generellt, inte specifikt om den förening de själva företräder.
Källa: Centrum för idrottsforskning, Etik och ekonomi i idrottsföreningar (2014)

Ungefär en av fyra kassörer tror att det är vanligt med medvetna regelbrott i syfte att gynna den egna föreningen. Det kan till exempel vara svarta löner, svartarbete eller att föreningen anger felaktiga uppgifter för att få mer i lokalt aktivitetsstöd (LOK).

Både omedvetna och medvetna regelbrott tycks vara vanligare i idrottsföreningar som ägnar sig åt lagidrott, samt i föreningar med hög omsättning och anställd personal. En förklaring kan vara att risken för misstag är större i föreningar med mer omfattande verksamheter och därmed högre kostnader.

Ovanligt med regelbrott för personlig vinning

2014-05-15

Kassörers bedömning av hur vanligt det är med medvetna regelbrott i idrottsföreningar för personlig vinning. Andel som svarat ”mycket vanligt” och ”ganska vanligt”. 5 480 idrottsföreningar deltog i studien. År 2014.
Kassörerna har svarat på en fråga om situationen i idrottsföreningar generellt, inte specifikt om den förening de själva företräder.
Källa: Centrum för idrottsforskning, Etik och ekonomi i idrottsföreningar (2014)

Få kassörer tror att personer i idrottsföreningar fuskar för att gynna sig själva. Sex procent av kassörerna tror att det är vanligt med den typen av medvetna regelbrott.

Fördjupning