Att följa regler är en viktig etisk fråga för idrottsrörelsen. Brott mot regler inträffar under matcher och tävlingar, men även i föreningarnas arbete med ekonomi och administration. Här presenteras resultat från en stor enkätstudie riktad till kassörer i svenska idrottsföreningar. Studien är gjord av Centrum för idrottsforskning.

Vanligt med omedvetna regelbrott i idrottsföreningar

Kassörers bedömning av hur vanligt det är med omedvetna regelbrott i idrottsföreningar. Andel som svarat ”mycket vanligt” och ”ganska vanligt”. 5 480 idrottsföreningar deltog i studien. År 2014.
Kassörerna har svarat på en fråga om situationen i idrottsföreningar generellt, inte specifikt om den förening de själva företräder.
Källa: Centrum för idrottsforskning, Etik och ekonomi i idrottsföreningar (2014)

Drygt hälften av de tillfrågade kassörerna tror att det är mycket eller ganska vanligt med omedvetna regelbrott. Orsaken till regelbrotten kan till exempel vara okunskap, slarv eller brist på tid.

Många föreningar fuskar medvetet med ekonomin

Kassörers bedömning av hur vanligt det är med medvetna regelbrott i syfte att gagna idrottsföreningar. Andel som svarat ”mycket vanligt” och ”ganska vanligt”. 5 480 idrottsföreningar deltog i studien. År 2014.
Kassörerna har svarat på en fråga om situationen i idrottsföreningar generellt, inte specifikt om den förening de själva företräder.
Källa: Centrum för idrottsforskning, Etik och ekonomi i idrottsföreningar (2014)

Ungefär en av fyra kassörer tror att det är vanligt med medvetna regelbrott i syfte att gynna den egna föreningen. Det kan till exempel vara svarta löner, svartarbete eller att föreningen anger felaktiga uppgifter för att få mer i lokalt aktivitetsstöd (LOK).

Både omedvetna och medvetna regelbrott tycks vara vanligare i idrottsföreningar som ägnar sig åt lagidrott, samt i föreningar med hög omsättning och anställd personal. En förklaring kan vara att risken för misstag är större i föreningar med mer omfattande verksamheter och därmed högre kostnader.

Ovanligt med regelbrott för personlig vinning

Kassörers bedömning av hur vanligt det är med medvetna regelbrott i idrottsföreningar för personlig vinning. Andel som svarat ”mycket vanligt” och ”ganska vanligt”. 5 480 idrottsföreningar deltog i studien. År 2014.
Kassörerna har svarat på en fråga om situationen i idrottsföreningar generellt, inte specifikt om den förening de själva företräder.
Källa: Centrum för idrottsforskning, Etik och ekonomi i idrottsföreningar (2014)

Få kassörer tror att personer i idrottsföreningar fuskar för att gynna sig själva. Sex procent av kassörerna tror att det är vanligt med den typen av medvetna regelbrott.