En viktig etisk fråga för idrotten är förekomsten av regelbrott såväl i den idrottsliga verksamheten (tävlingar, matcher och dylikt) som i föreningarnas ekonomiska och administrativa verksamhet. Dock är kunskapsläget relativt dåligt. Nedan presenteras resultat från en studie från Centrum för idrottsforskning om etik och ekonomi i idrottsföreningar i Sverige. Kassörer i 5480 idrottsföreningar i Sverige har svarat på frågor om regelbrott i idrottsföreningar generellt.

Omedvetna regelbrott

Kassörers bedömning av hur vanligt de tror det är med omedvetna regelbrott i idrottsföreningar. Andel som svarat ”mycket vanligt” och ”ganska vanligt”. 5 480 idrottsföreningar deltog i studien. År 2014.
Källa: Centrum för idrottsforskning (2014) Etik och ekonomi i idrottsföreningar

Cirkeldiagrammet visar att kassörerna i idrottsföreningar tror det är vanligt med omedvetna regelbrott i svenska idrottsföreningar, mer än hälften tror att sådana brott förekommer ofta eller ganska ofta. Notera att kassörerna har svarat på en fråga om situationen i idrottsföreningar generellt, inte deras specifika idrottsförening.

Medvetna regelbrott för att gagna föreningen

Kassörers bedömning av hur vanligt de tror det är med medvetna regelbrott i syfte att gagna idrottsföreningar. Andel som svarat ”mycket vanligt” och ”ganska vanligt”. 5 480 idrottsföreningar deltog i studien. År 2014.
Källa: Centrum för idrottsforskning (2014) Etik och ekonomi i idrottsföreningar

Ungefär en av fyra kassörer tror att det ofta förekommer medvetna regelbrott i syfte att gagna föreningen enligt cirkeldiagrammet ovan. Notera att kassörerna inte har svarat på frågan utifrån situationen i sin egen förening, utan generellt i idrottsföreningar.

Medvetna regelbrott för personlig vinning

Kassörers bedömning av hur vanligt de tror det är med medvetna regelbrott i idrottsföreningar för personlig vinning. Andel som svarat ”mycket vanligt” och ”ganska vanligt”. 5 480 idrottsföreningar deltog i studien. År 2014.
Källa: Centrum för idrottsforskning (2014) Etik och ekonomi i idrottsföreningar

Det verkar vara relativt ovanligt med medvetna regelbrott för personlig vinnings skull, om man ska tro svaren från kassörerna i undersökningen. Endast sex procent av kassörerna tror att det är ofta eller ganska ofta förekommande. Notera att kassörerna har svarat på en fråga om situationen generellt i idrottsföreningar, inte om deras idrottsförening specifikt.

Fördjupning

CIF:s rapport Etik och ekonomi i idrottsföreningar