Hushållens kostnader för idrott och motion påverkar individers och gruppers möjlighet att idrotta. Om kostnaderna är för höga motverkas målet att alla i samhället ska ha goda förutsättningar att delta i verksamheten på lika villkor.

Män lägger mer pengar på idrott

Totala kostnader för idrott och motion, per person 6–80 år. År 2016. Kronor.
Källa: Riksidrottsförbundet

Kostnader på olika områden för kvinnor och män

Olika kostnader i samband med idrotts- och motionsutövning, per person 6–80 år. År 2016. Kronor.
Källa: Riksidrottsförbundet

Män anger att de lägger mer pengar på idrottskonsumtion än kvinnor, i genomsnitt 1 800 kronor mer per år. Män väljer dyrare idrottsutrustning och spelar mer om pengar. De lägger även i högre grad pengar på att se idrott – live och på tv. Kvinnor har i genomsnitt högre kostnader för tränings- och medlemsavgifter än män.

Idrottskostnader genom livet

Kostnader för idrott och träning, per person 6–80 år. År 2016.
Kostnaderna består bland annat av medlemsavgifter, utrustning, mediekonsumtion, spel/vadslagning och resor.
Källa: Riksidrottsförbundet

Kostnaderna för att idrotta och träna ökar markant under tonåren. Den årliga kostnaden för unga 13–18 år är i genomsnitt 10 200 kronor. Bland yngre vuxna, 19–25 år, halveras utgifterna. Den perioden i livet kännetecknas för många av studier och inträde på arbetsmarknaden, men också förändrade idrotts- och motionsvanor. Kostnaderna ökar igen för personer 26–55 år. Det beror sannolikt på att de har en bättre ekonomi och kan konsumera mera idrott och träning. Ofta har de också kostnader för idrottande barn. I de äldsta ålderskategorierna sjunker sedan idrottskostnaderna rejält.

Högre inkomst – högre idrottskostnad

Kostnader för idrott och träning beroende på disponibel inkomst, per person 6–80 år. År 2016.
Källa: Riksidrottsförbundet

Idrottskostnader och födelseland

Kostnader för idrott och träning med avseende på födelseland, per person 6–80 år. År 2016.
Kostnaderna består bland annat av medlemsavgifter, utrustning, mediekonsumtion, spel/vadslagning och resor.
Källa: Riksidrottsförbundet

Personer födda i Sverige anger betydligt högre årliga kostnader för idrott och motion än vad personer födda i övriga Norden eller världen. De högre kostnaderna kan bero på många olika saker, till exempel socioekonomisk status, kulturella skillnader, varierande tillgång till idrottsanläggningar och utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter i bostadsområdet.

Högre idrottskostnad i storstäder

Kostnader för idrott och träning beroende på bostadsortens storlek, per person 6–80 år. År 2016.
Kostnaderna består bland annat av medlemsavgifter, utrustning, mediekonsumtion, spel/vadslagning och resor.
Källa: Riksidrottsförbundet

Invånare i storstäder anger betydligt högre kostnader för idrott och träning, jämfört med invånare på mindre orter. Orsakerna kan vara flera, till exempel socioekonomisk status, tillgång till anläggningar, utbud av aktiviteter och olika kostnader för att delta i idrott och träning på glesbygd jämfört med i storstad.

Fördjupning

CIF:s rapport Idrottens pris