Det har blivit dyrare för svensken att idrotta och motionera, enligt en enkätstudie från Riksidrottsförbundet. Män spenderar mer pengar än kvinnor på idrottsrelaterad konsumtion.

Idrottskostnaderna har ökat

2022-08-25

Total kostnad för idrott och motion per person, 6–80 år, och år 2013–2021. Kronor. Siffrorna är inte justerade för inflationen.
Egen uppskattning av hur mycket pengar man lagt ner på idrott och motion det senaste året.
Sedan 2019 genomförs undersökningen vartannat år.
Källa: Riksidrottsförbundet

Svenskarnas kostnader för idrott och motion har stigit under det senaste decenniet. De årliga utgifterna för träningsavgifter, kläder, resor och liknande ökade med närmare 3 000 kronor per person mellan 2013 och 2019 (siffan inte justerad för inflationen). Pandemiåret 2021 minskade däremot idrottskostnaderna. I den senaste undersökningen lade svensken uppskattningsvis 8 100 kronor på idrott och motion.

Mest pengar till avgifter, utrustning och kläder

2022-08-25

Olika kostnader för idrott och motion per person, 6–80 år. År 2021. Kronor.
Egen uppskattning av hur mycket pengar man lagt ner på idrott och motion det senaste året.
Källa: Riksidrottsförbundet

När svenskar konsumerar idrott och motion går mest pengar till medlems- och träningsavgifter, drygt 2 000 kronor per år. Därefter följer kostnader för utrustning, kläder och resor. En mindre summa går till köp av annan karaktär, till exempel sport på tv, biljetter och spel på matcher.

Män lägger mer pengar på idrott och motion

2022-10-25

Kostnader för idrott och motion per person, 6–80 år, män och kvinnor. År 2021. Kronor.
Egen uppskattning av hur mycket pengar man lagt ner på idrott och motion.
Källa: Riksidrottsförbundet

Mäns kostnader för idrott och motion är i genomsnitt cirka 4 000 kronor högre än kvinnors. Män uppger att de till exempel väljer dyrare idrottsutrustning och spenderar mer pengar på resor med motions- och idrottsinriktning. Män spelar dessutom mer om pengar och betalar mer för att titta på idrott – live och på tv.

Fördjupning