Hushållens kostnader för idrott och motion påverkar individers och gruppers möjlighet att idrotta. Höga kostnader motverkar målet att alla i samhället ska ha goda förutsättningar att delta på lika villkor.

Män lägger mer pengar på idrott och motion

Totala kostnader för idrott och motion för män och kvinnor, per person 6–80 år. År 2017. Kronor.
Egen uppskattning av hur mycket pengar man lagt ner på idrott och motion.
Källa: Riksidrottsförbundet

Män anger att de lägger betydligt mer pengar på idrott och motion än kvinnor, i genomsnitt 4 000 kronor mer per år.

Mäns och kvinnors kostnader i olika utgiftskategorier

Olika kostnader för idrott och motion, per person 6–80 år. År 2017. Kronor.
Egen uppskattning av hur mycket pengar man lagt ner på idrott och motion.
Källa: Riksidrottsförbundet

Män väljer dyrare idrottsutrustning än kvinnor och spelar mycket mer om pengar. De betalar även mer för att titta på idrott – live och på tv.

Idrottskostnader genom livet

Kostnader för idrott och motion, per person 6–80 år. År 2017.
Egen uppskattning av hur mycket pengar man lagt ner på idrott och motion.
Källa: Riksidrottsförbundet

Kostnaderna för idrott och motion är hög under tonåren, men minskar i åldern 19–25 år. Den perioden i livet kännetecknas för många av studier och inträde på arbetsmarknaden, men också av förändrade idrotts- och motionsvanor. Många slutar till exempel med föreningsidrott. Kostnaderna ökar igen kraftigt för personer 26–55 år. Det beror sannolikt på att de har en bättre ekonomi och kan konsumera mera. Ofta har den gruppen också kostnader för idrottande barn. I de äldsta ålderskategorierna sjunker sedan idrottskostnaderna.

Låg inkomst – mindre pengar till idrott och motion

Kostnader för idrott och motion beroende på disponibel inkomst, per person 6–80 år. År 2017.
Egen uppskattning av hur mycket pengar man lagt ner på idrott och motion.
Källa: Riksidrottsförbundet

Idrottskostnader och födelseland

Kostnader för idrott och motion med avseende på födelseland, per person 6–80 år. År 2017.
Egen uppskattning av hur mycket pengar man lagt ner på idrott och motion.
Källa: Riksidrottsförbundet

Högre idrottskostnad på större orter

Kostnader för idrott och motion beroende på bostadsortens storlek, per person 6–80 år. År 2017.
Egen uppskattning av hur mycket pengar man lagt ner på idrott och motion.
Källa: Riksidrottsförbundet

Invånare på större orter tenderar att ha högre kostnader för idrott och motion, jämfört med invånare i mindre samhällen. Orsakerna kan vara flera, till exempel socioekonomisk status, tillgången till anläggningar, utbudet av aktiviteter och olika kostnadslägen.

Fördjupning

CIF:s rapport Idrottens pris