Dopning är användning av förbjudna medel och metoder som kan påverka prestationsförmågan. Antidopningsbyrån Wada listar de metoder och substanser som är förbjudna. Nästan alla som fälls för dopning i Sverige är män. En stor andel är motionärer.

Antal dopningsprov och antal bestraffade

Antal dopningsprov och antal bestraffade i Sverige. År 2011–2021.
Källa: Antidoping Sverige

2022-10-03

Ett normalt år genomförs cirka 3 300 dopningsprov på idrottare och motionärer i Sverige. Omkring 20–30 personer bestraffas. Vanligast är dopning med anabola substanser. Vägran, smitning eller försvårande av kontroll är den näst vanligaste orsaken till bestraffning. Därefter kommer stimulantia av olika slag, exempelvis kokain.

Pandemiåret 2020 genomfördes endast 1 822 dopnings­kontroller. Minskningen av antalet kontroller är i stor utsträckning en effekt av coronapandemin. Enligt uppgift från Svensk Antidoping upprätthölls testande bland de elitidrottare som satsar mot internationella mästerskap. Däremot upphörde tester av övriga idrottsutövare när restriktionerna var som hårdast under pandemin. Även 2021 genomfördes färre kontroller än åren före pandemin.

Notera att statistiken gäller Riksidrottsförbundets egen antidopningsverksamhet. Den är inte ett mått på det allmänna bruket av dopningsmedel i Sverige. Kontrollerna är inte heller slumpvisa, utan riktade mot särskilda riskidrotter. Sedan den 1 januari 2021 leds det svenska arbetet mot dopning inom idrotten av den från idrottsrörelsen fristående stiftelsen Antidopingstiftelsen och dess bolag Antidoping Sverige AB. Före dess var det Riksidrottsförbundet som ansvarade för svenskt antidopningsarbete. Statistiken ovan kommer alltså från Riksidrottsförbundet.

Många som fälls för dopning är motionärer

Andel (%) dopningsbestraffade fördelat på idrottsnivå 2011–2021.
Källa: Antidoping Sverige

Mest uppmärksamhet får fällda elitidrottare. Men en lika stor andel dopningsfall finns bland motionärer. Cirka 20 procent av alla tester görs på motionärer. 

Tävlingsidrottare är indelade i två kategorier. I Elit ingår idrottare som tävlar internationellt i en individuell gren samt spelare i lagbollsporternas högsta serier och landslag. I kategorin Tävling ingår tävlingsaktiva på lägre nivå. 

Nästan alla dopningsbestraffade är män

Antal dopningsbestraffade män och kvinnor per år i Sverige. År 2011–2021.
Källa: Antidoping Sverige

Män står för i stort sett alla dopningsfall. Sedan 2011 har 255 män och 14 kvinnor bestraffats.

Förbund med flest dopningsfall bland elitidrottare och tävlingsaktiva

Specialidrottsförbund med flest dopningsbestraffade idrottare i kategorierna Elit och Tävling 2010–2021.
Källa: Antidoping Sverige

Budo- och kampsportsförbundet har haft flest dopningsfall bland tävlingsidrottare under senare år. Observera att kontrollerna inte är slumpvisa, utan riktade mot särskilda riskidrotter.

Förbund med flest dopningsfall bland motionärer

Specialidrottsförbund med flest dopningsbestraffade motionärer 2010–2021.
Källa: Antidoping Sverige

Flest dopningsfall bland motionärer finns inom Friidrottsförbundet. Orsaken är att många Friskis & Svettis-föreningar genomför tester på eget initiativ, till skillnad från många andra föreningar i idrottsrörelsen. Friskis & Svettis är en del av Friidrottsförbundet.

Förbund med flest dopningsprov

Antal dopningsprov per specialidrottsförbund i de 10 mest testade förbunden 2021.
Källa: Antidoping Sverige

Antidopningsarbetet fokuserar i hög grad på särskilda riskidrotter. Det gör att det inte finns något direkt samband mellan förbundens storlek och antalet dopningsprov.