Dopning är användning av förbjudna medel och metoder som kan påverka prestationsförmågan. Antidopningsbyrån Wada listar de metoder och substanser som är förbjudna. Nästan alla som fälls för dopning i Sverige är män. En stor andel är motionärer.

Antal dopningsprov och antal bestraffade

Antal dopningsprov och antal bestraffade i Sverige. År 2009–2018.
Källa: Riksidrottsförbundet/Svensk Antidoping

Riksidrottsförbundet ansvarar för antidopningsarbetet i Sverige. Årligen genomförs cirka 3 300 dopningsprov och omkring 20 personer bestraffas. Vanligast är dopning med anabola substanser. Vägran, smitning eller försvårande av kontroll är den näst vanligaste orsaken till bestraffning. Därefter kommer stimulantia av olika slag, exempelvis kokain.

Notera att statistiken gäller Riksidrottsförbundets egen antidopningsverksamhet. Den är inte ett mått på det allmänna bruket av dopningsmedel i Sverige. Kontrollerna är inte heller slumpvisa, utan riktade mot särskilda riskidrotter.

Motionärer står för hälften av dopningsfallen

Andel (%) dopningsbestraffade fördelat på idrottsnivå 2009–2018.
Källa: Riksidrottsförbundet/Svensk Antidoping

Mest uppmärksamhet får fällda elitidrottare. Men störst andel dopningsfall finns bland motionärer. Cirka 20 procent av alla tester görs på motionärer. 

Tävlingsidrottare är indelade i två kategorier. I Elit ingår idrottare som tävlar internationellt i en individuell gren samt spelare i lagbollsporternas högsta serier och landslag. I kategorin Tävling ingår tävlingsaktiva på lägre nivå. 

Nästan alla dopningsbestraffade är män

Antal dopningsbestraffade män och kvinnor per år i Sverige. År 2009–2018.
Källa: Riksidrottsförbundet/Svensk Antidoping

Män står för i stort sett alla dopningsfall. Sedan 2009 har 278 män och 13 kvinnor bestraffats.

Förbund med flest dopningsfall bland elitidrottare och tävlingsaktiva

Specialidrottsförbund med flest dopningsbestraffade idrottare i kategorierna Elit och Tävling 2010–2018.
Källa: Riksidrottsförbundet/Svensk Antidoping

Budo- och kampsportsförbundet har haft flest dopningsfall bland tävlingsidrottare under senare år. Observera att kontrollerna inte är slumpvisa, utan riktade mot särskilda riskidrotter.

Förbund med flest dopningsfall bland motionärer

Specialidrottsförbund med flest dopningsbestraffade motionärer 2010–2018.
Källa: Riksidrottsförbundet/Svensk Antidoping

Flest dopningsfall bland motionärer finns inom Friidrottsförbundet. Orsaken är att många Friskis & Svettis-föreningar genomför tester på eget initiativ, till skillnad från många andra föreningar i idrottsrörelsen. Friskis & Svettis är en del av Friidrottsförbundet.

Förbund med flest dopningsprov

Antal dopningsprov per specialidrottsförbund i de 20 mest testade förbunden 2018.
Källa: Riksidrottsförbundet/Svensk Antidoping

Antidopningsarbetet fokuserar i hög grad på särskilda riskidrotter. Det gör att det inte finns något direkt samband mellan förbundens storlek och antalet dopningsprov. Relativt många tester görs på idrottare i mindre förbund, till exempel styrkelyft och amerikansk fotboll.