Dopning är användning av förbjudna substanser och metoder som kan påverka prestationsförmågan. Antidopningsbyrån Wada listar vad som är otillåtet. Det svenska arbetet mot dopning leds av Antidoping Sverige, en organisation fristående från idrottsrörelsen. Innan 2021 hade Riksidrottsförbundet det ansvaret.

Ytterst få kvinnor fälls för dopning

2024-04-04

Antal dopningsbestraffade män och kvinnor per år i Sverige. År 2012–2022.
Källa: Antidoping Sverige

Ett normalt år genomförs cirka 3 300 dopningsprov på idrottare och motionärer i Sverige. Omkring 20–30 personer bestraffas. Vanligast är dopning med anabola substanser. Vägran, smitning eller försvårande av kontroll är den näst vanligaste orsaken till bestraffning. Därefter kommer stimulantia av olika slag, exempelvis kokain. Män står för nästan alla dopningsfall. Sedan 2012 har 238 män och 16 kvinnor bestraffats. Notera att statistiken inte är ett mått på det allmänna bruket av dopningsmedel i Sverige. Kontrollerna är inte heller slumpvisa, utan riktade mot särskilda riskidrotter.

Pandemiåret 2020 genomfördes betydligt färre ­kontroller än normalt. Enligt Svensk Antidoping testades elitidrottare som satsade mot internationella mästerskap. Däremot upphörde tester av övriga idrottsutövare när pandemirestriktionerna var som hårdast.

Många som fälls för dopning är motionärer

2024-04-04

Andel (%) dopningsbestraffade fördelat på idrottsnivå 2012–2022.
Källa: Antidoping Sverige

Fällda elitidrottare får mest uppmärksamhet. Men en nästan lika stor andel dopningsfall finns bland motionärer. Cirka 20 procent av alla tester görs på motionärer. 

Gruppen idrottare som tävlar är i den här statistiken indelade i två kategorier. I Elit ingår idrottare som tävlar internationellt i en individuell gren, samt spelare i lagbollsporternas högsta serier och landslag. I kategorin Tävling ingår tävlingsaktiva på lägre nivå. 

Förbund med flest dopningsfall bland tävlingsaktiva

2023-05-01

Specialidrottsförbund med flest dopningsbestraffade idrottare i kategorierna Elit och Tävling 2010–2021.
Källa: Antidoping Sverige

Budo- och kampsportsförbundet har haft flest dopningsfall bland tävlingsidrottare under senare år. Observera att kontrollerna inte är slumpvisa, utan riktade mot särskilda riskidrotter.

Förbund med flest dopningsfall bland motionärer

2023-05-01

Specialidrottsförbund med flest dopningsbestraffade motionärer 2010–2021.
Källa: Antidoping Sverige

Flest dopningsfall bland motionärer finns inom Friidrottsförbundet. Orsaken är att många Friskis & Svettis-föreningar genomför tester på eget initiativ, till skillnad från många andra föreningar i idrottsrörelsen. Friskis & Svettis är en del av Friidrottsförbundet.

Flest dopningstester görs på skidåkare

2024-04-04

Antal dopningsprov per specialidrottsförbund i de 10 mest testade förbunden 2022.
Källa: Antidoping Sverige

Antidopningsarbetet fokuserar i hög grad på särskilda riskidrotter. Det gör att det inte finns något direkt samband mellan förbundens storlek och antalet dopningsprov.

Historik över dopningsprov och bestraffningar

2024-04-04

Antal dopningsprov och antal bestraffade i Sverige. År 2022.
Källa: Antidoping Sverige

Antal prov och bestraffade 2012–2022

nav_right

År Antal dopningsprov Antal bestraffade
20123 66835
20133 43420
20143 14637
20153 23825
20163 26722
20173 34422
20183 34826
20193 32732
20201 8226
20212 7349
20223 27920

Ett normalt år genomförs cirka 3 300 dopningsprov på idrottare och motionärer i Sverige. Omkring 20–30 personer bestraffas.