Fusk inom idrott kan bestå av många olika saker till exempel dopning, matchfixning och regelöverträdelser i samband med tävling, match eller i föreningsverksamheten. Här riktar vi in oss på dopning inom idrott och motion.

Få positiva dopningsprov

Antal dopningsprov och antal bestraffade idrottare i Sverige. År 2012–2016.
Källa: Riksidrottsförbundet/Antidopinggruppen

Under de senaste fem åren har det genomförts drygt 16 000 dopningstester i Serge. Cirka en procent av proven var positiva. De vanligaste dopningsförseelserna var användande av anabola substanser (43%), smitning/vägran/försvårande av kontroll (23%) och stimulantia (11%).

Majoriteten dopningsbestraffade är motionärer

Andel (%) bestraffade idrottare fördelat på idrottsnivå (elit, tävling, motion). Andelen är ett genomsnitt för åren 2012–2016 i respektive kategori.
Källa: Riksidrottsförbundet/Antidopinggruppen

Över hälften av de positiva dopningstesterna under 2012–2016 härrör från personer som klassas som motionärer. Det motsvarar 151 av de totalt 298 personerna fällda för dopning under tidsperioden. Elitaktiva stod för 35 procent (104 personer) av de positiva fallen. 43 personer som fälldes för dopningsbrott under perioden var tävlingsidrottare.

Män står för nästa alla dopningsfall

Andel dopningsbestraffade män och kvinnor per år i Sverige. År 2006–2016.
Källa: Riksidrottsförbundet/Antidopinggruppen

Män stod för totalt 96 procent av alla positiva dopningsprov 2006–2016.

Fördjupning

CIF:s rapport I gråzonen