Dopning är användning av förbjudna medel och metoder som kan påverka prestationsförmågan. Antidopningsbyrån Wada listar de metoder och substanser som är förbjudna. Nästan alla som fälls för dopning i Sverige är män. En stor andel är motionärer.

Antal dopningsprov och antal bestraffade

Antal dopningsprov och antal bestraffade i Sverige. År 2009–2018.
Källa: Riksidrottsförbundet/Antidopinggruppen

Riksidrottsförbundet ansvarar för antidopningsarbetet i Sverige. Under senare år har det årligen genomförts cirka 3 300 dopningsprov i landet. Drygt 20 personer bestraffas varje år. Vanligast är dopning med anabola substanser. Vägran, smitning eller försvårande av kontroll är den näst vanligast orsaken till bestraffning. På tredje plats hamnar stimulantia av olika slag, exempelvis kokain.

Notera att statistiken i första hand speglar Riksidrottsförbundets egen antidopningsverksamhet och ska därför inte ses som ett mått på det allmänna bruket av dopningsmedel i Sverige. Kontrollerna inte är slumpvisa, utan riktade mot särskilda riskidrotter. Cirka 20 procent av alla tester görs på motionärer.

Motionärer står för hälften av dopningsfallen

Andel (%) bestraffade fördelat på idrottsnivå 2009–2018.
Källa: Riksidrottsförbundet/Antidopinggruppen

Motionärer står för närmare hälften av alla fall där personer blivit bestraffade för dopning i Sverige de senaste tio åren. Bestraffade individer som deltar i tävlingssammanhang är indelade i två kategorier. I Elit ingår elitidrottare som tävlar internationellt i en individuell gren samt spelare i lagbollsporternas högsta serier och landslag. I kategorin Tävling ingår tävlingsaktiva på lägre nivå. 

Nästan alla dopningsbestraffade är män

Antal dopningsbestraffade män och kvinnor per år i Sverige. År 2009–2018.
Källa: Riksidrottsförbundet/Antidopinggruppen

I stort sett alla som bestraffats för dopning under de senaste tio åren är män. Observera att statistiken i första hand speglar Riksidrottsförbundets egen antidopningsverksamhet och att kontrollerna inte är slumpvisa, utan riktade mot särskilda riskidrotter.