Fusk inom idrott kan bestå av många olika saker till exempel dopning, matchfixning och regelöverträdelser i samband med tävling, match eller i föreningsverksamheten. Här riktar vi in oss på dopning inom idrott och motion.

Få fälls för dopning

Antal dopningsprov och antal bestraffade idrottare i Sverige. År 2012–2017.
Källa: Riksidrottsförbundet/Antidopinggruppen

Det genomfördes knappt 2 500 dopningsprov i Sverige under 2017. Av dem 22 positiva. Överlägset flest fälls för dopning med anabola substanser. Vägran, smitning eller försvårande av kontroll är den näst vanligast orsaken. På tredje plats hamnar stimulantia av olika slag, exempelvis kokain.

Många som fälls för dopning är motionärer

Andel (%) bestraffade idrottare fördelat på idrottsnivå. Genomsnitt 2012–2017 i respektive kategori.
Källa: Riksidrottsförbundet/Antidopinggruppen

Motionärer står för den största andelen positiva dopningsprov. I kategorin Elit ingår elitidrottare som tävlar i en individuell gren internationellt och spelare i lagbollsporternas högsta serier och landslag. I kategorin Tävling ingår tävlingsaktiva på lägre nivå.

Män står för nästa alla dopningsfall

Andel dopningsbestraffade män och kvinnor per år i Sverige. År 2007–2017.
Källa: Riksidrottsförbundet/Antidopinggruppen

Män stod för totalt 96 procent av alla positiva dopningsprov under det senaste decenniet.

Fördjupning

CIF:s rapport I gråzonen