Dopning är användning av förbjudna medel och metoder som kan påverka prestationsförmågan. Antidopningsbyrån Wada listar de metoder och substanser som är förbjudna. En stor majoritet av dem som fälls för dopning i Sverige är män. En stor andel är motionärer.

Antal dopningsprov och antal bestraffade

Antal dopningsprov och antal bestraffade i Sverige. År 2012–2017.
Källa: Riksidrottsförbundet/Antidopinggruppen

Riksidrottsförbundet ansvarar för antidopningsarbetet i Sverige. Under 2017 genomfördes 3 452 dopningsprov i landet. 22 personer bestraffades, lika många som året innan. Vanligast är dopning med anabola substanser. Vägran, smitning eller försvårande av kontroll är den näst vanligast orsaken till bestraffning. På tredje plats hamnar stimulantia av olika slag, exempelvis kokain. Notera att statistiken i första hand speglar Riksidrottsförbundets egen antidopningsverksamhet. Den ska inte ses som ett mått på det allmänna bruket av dopningsmedel i Sverige.

Många som fälls för dopning är motionärer

Andel (%) bestraffade fördelat på idrottsnivå. Genomsnitt åren 2012–2017 i respektive kategori.
Källa: Riksidrottsförbundet/Antidopinggruppen

Motionärer står i genomsnitt för drygt 40 procent av alla fall där personer blivit bestraffade för dopning i Sverige 2012–2017. Bestraffade individer som deltar i tävlingssammanhang är indelade i två kategorier. I Elit ingår elitidrottare som tävlar internationellt i en individuell gren samt spelare i lagbollsporternas högsta serier och landslag. I kategorin Tävling ingår tävlingsaktiva på lägre nivå.

Män står för nästa alla dopningsfall

Antal dopningsbestraffade män och kvinnor per år i Sverige. År 2007–2017.
Källa: Riksidrottsförbundet/Antidopinggruppen

Under de senaste tio åren har nästan samtliga dopningsbestraffade varit män. På senare år har antalet bestraffade kvinnor ökat.

Fördjupning

CIF:s rapport I gråzonen