Fusk inom idrott kan bestå av många olika saker till exempel dopning, matchfixning och regelöverträdelser i samband med tävling, match eller i föreningsverksamheten. Här riktar vi in oss på dopning inom idrott och motion.

Dopning

Fakta om antal prover och antal bestraffade för dopningsförseelser i Sverige.

Antal dopningsprov och antal bestraffade idrottare i Sverige per år och totalt under åren 2012-2016.

Källa: Riksidrottsförbundet/Antidopinggruppen

Under de senaste fem åren har det genomförts drygt 16 000 dopningstester. Cirka en procent testades positivt. Det stora flertalet av de som fälldes för dopning var män (96%). De vanligaste dopningsförseelserna var användande av anabola substanser (43%), smitning/vägran/försvårande av kontroll (23%) och stimulantia (11%).

Den stora majoriteten av testade dopar sig inte

Andelen positiva prov är få: i genomsnitt 0,8 procent under 2012-2016. Detta är lägre än vid internationella jämförelser.

Andel dopningsbestraffade idrottare i Sverige per år och totalt under åren 2012-2016.

Källa: Riksidrottsförbundet/Antidopinggruppen

En majoritet av de som dopar sig är motionärer

Andel bestraffade idrottare fördelat på idrottsnivå (elit, tävling, motion). Andelen är ett genomsnitt för åren 2012-2016 i respektive kategori.

Källa: Riksidrottsförbundet/Antidopinggruppen

Över hälften av de positiva dopningstesterna under 2012-2016 härrör från personer som klassas som motionärer. Det motsvarar 151 av de totalt 298 personerna fällda för dopning under tidsperioden. Elitaktiva stod för 35 procent (104 personer) av de positiva fallen. 43 personer som fälldes för dopningsbrott under perioden var tävlingsidrottare.

En stor majoritet av de dopade är män

Andel män och kvinnor fällda för dopningsbrott i Sverige fram till år 2016.

Källa: Riksidrottsförbundet/Antidopinggruppen

Dopningsbestraffade i Sverige

Andel dopningsbestraffade män och kvinnor per år i Sverige under åren 2006-2016.

Källa: Riksidrottsförbundet/Antidopinggruppen

Sammanlagt stod män för 96 procent av alla positiva dopningsfall under perioden 2006-2016.

Fördjupningsmaterial

Läs mer om etiska utmaningar inom idrotten i CIF:s rapport I gråzonen